Retten avslår videre varetektsfengsling for den voldssikta mora

Trondheim tingrett vil løslate mora til den tre år gamle jenta som døde i Overhalla i slutten av juli. Politiet ba om fire uker varetektsfengsling, men fikk ikke medhold av Sør-Trøndelag tingrett.

Tingrettesdommer, Germund Assbrenn

Dommer under torsdagens fengslingsmøte var Gjermund Aasbrenn.

Foto: Morten Andersen / NRK

Retten har vurdert at vilkårene for varetektsfengsling etter straffeprosessloven ikke er oppfylt, og beslutter derfor at den siktede mora løslates.

– Jeg mener helt klart at det var det riktige resultatet. Det er egentlig litt spesielt at man ikke har kommet til det resultatet tidligere fordi hennes tilstand har jo vært kjent tidligere, sier kvinnens forsvarsadvokat, Leif Strøm.

I tillegg til at kvinnen er gravid i åttende måned er hun også sterkt preget av situasjonen og har alvorlige helseproblemer, noe retten har tatt hensyn til.

Tvangsinnlagt

Leif Strøm

Leif Strøm er fungerende forsvarsadvokat for den siktede mora.

Foto: Morten Andersen / NRK

Ifølge kjennelsen anser ikke retten faren for bevisforspillelse som sterk fordi hun allerede er under tvungen observasjon ved Østmarka sykehus i Trondheim.

– Tingretten har ikke noen styring over helsesektoren, så de tar for så vidt en viss sjanse på at overlegen til enhver tid mener at vilkårene er oppfylt. Men det er tydelig at de mener at en eventuell løslatelse ikke er mer foruroligende enn at de har fattet den beslutningen, selv om de vet at overlegen kan komme til at det ikke lenger er behov for tvangsinnleggelse, sier Strøm.

I en legeerklæring fra fengselshelsetjenesten står det at mora er vurdert av lege til å ikke være soningsdyktig.

Ankes til lagmannsretten

Politiet anker kjennelsen til Frostating lagmannsrett.

– Politiet har kommet med sin begjæring om ytterligere fire uker varetektsfengsling, og vi mener at det er viktig for vårt videre arbeid, sier politiadvokat, Amund Sand, til NRK.

Ble gravlagt torsdag

Treåringen som døde med livstruende hodeskader på St. Olavs Hospital i slutten av juni, ble gravlagt torsdag. Mora fikk delta i begravelsen som fant sted like etter dagens fengslingsmøte.

Både mora og stefaren er siktet for grov kroppsskade etter dødsfallet.