Tilbake til fordums prakt

Flere av landets gamle, vakre jernbanestasjoner er restaurert. En av de arkitektoniske perlene ligger ved Dovrebanen.

Video Drivstua stasjon

VIDEO: Drivstua stasjon er satt tilbake i samme stand som under åpningen av Dovrebanen.

Du har kanskje sust forbi på vei mellom Oslo og Trondheim. I Drivdalen, noen kilometer sør for Oppdal, ligger Norges eneste jernbanestasjon med torvtak.

Detalj fra Drivstua stasjon

Detalj fra Drivstua stasjon.

Foto: Rune Kjær Valberg / NRK
Kjetil Haugland

Kjetil Haugland.

Foto: Rune Kjær Valberg / NRK
Marit By

Marit By.

Foto: Rune Kjær Valberg / NRK
Den gamle skysstasjonen i Drivdalen

Den gamle skysstasjonen i Drivdalen.

Foto: Rune Kjær Valberg / NRK

Drivstua stasjon stod ferdig i 1921 da Dovrebanen ble åpnet. Men her har det ikke stoppet tog siden 1969.

– Det er en helt spesiell stasjonsbygning, kanskje en av de mest spesielle i Norge, sier historiker Kjetil Haugland.

Anno 1921

Drivstua er den eneste av NSBs og Jernbaneverkets stasjoner med torvtak, og nå er den restaurert som en del av Jernbaneverkets landsvernplan.

Bygningen er brakt tilbake i samme stand som da banen ble åpnet for 90 år siden. Og lignende arbeider er i gang ved andre banestrekninger i Norge.

– Vi i jernbanen ønsker å ta vare på alle våre kulturminner. Vi vil vise historiske, glemte spor og vi vil ta dem med videre i utviklingen av jernbanen, sier Marit By, senioringeniør i Jernbaneverket.

Historie

Hun håper at folk vil oppsøke de restaurerte stasjonene for å få kunnskap om historien.

– Vi snakker om samferdselshistore, arkitekturhistorie og om stasjonsparker, sier By.

Hun sier stasjonene også forteller om hvordan Norge som nasjon ble bygget, om industrialisering og om bosettingsmønsteret i deler av landet.

Roser arkitekten

Ifølge Store norske leksikon ble Drivstua stasjon tegnet av arkitekt Erik Glosimodt.

Nå blir han berømmet for måten han tilpasset stasjonen bygningene i dalen.

Historiker Kjetil Haugland trekker særlig fram forholdet til den gamle skysstasjonen fra 1100-1200-tallet.

– Arkitekten må ha tatt elementer derfra og lagt inn i stasjonsbygningen slik at det ikke blir noe fremmedelement.

Erik Glosimodt var for øvrig en av de seks som omkom i Nidareidulykken under åpningen av Dovrebanen.

Siste fra Trøndelag