Resistente bakterier påvist hos gris i Trondheim

Det er blitt påvist funn av bakterien LA-MRSA i én svinebesetning i Sør-Trøndelag. Nå er det klart at denne besetningen ligger i Trondheim

Gris

Tidligere ble det kjent at én svinebesetning i Sør-Trøndelag hadde fått påvist LA-MRSA. I dag ble det kjent at denne besetningen er i Trondheim.

Foto: Rannveig Urdahl / NRK

Kommunaldirektør for helse og velferd Helge Garåsen i Trondheim kommune.

Kommunaldirektør Helge Garåsen er ikke bekymra etter funnet av LA-MRSA i Trondheim kommune.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

– Dette er ikke så overraskende, egentlig. Det er tett samarbeid mellom de som jobber og besetningene i Nord- og Sør-Trøndelag. Så det skulle bare mangle at det også kunne komme hit, sier kommunaldirektør for helse og velferd, Helge Garåsen, i Trondheim kommune.

Mattilsynet samarbeider nå med kommunens smittevernoverlege om håndteringa av utbruddet.

– Vi følger nå vanlige prosedyrer i forhold til å teste folkene som har jobbet i disse fjøsene. I tillegg har Mattilsynet egne rutiner i forhold til å følge opp svinebesetningen og å desinfisere fjøset, sier Garåsen.

15 smitta besetninger

Det var 18. februar at det første tilfellet av LA-MRSA påvist i en svinebesetning i Nord-Trøndelag.

I etterkant av dette er nå nå tatt prøver av totalt 30 besetninger, og de antibiotikaresistente bakteriene er funnet i 15 av dem.

13 av besetningene ligger i Nord-Trøndelag, en ligger i Sør-Trøndelag og en i Troms.

Ukjent smittekilde

Ingen vet foreløpig sikkert hvordan smitten har kommet til svinebesetningen i Trondheim. De har likevel én teori.

– Det er nok folk som har tilknytning til fjøs i både Stjørdal og Trondheim, sier Garåsen.

At de antibiotikeresistente bakteriene nå er påvist nært en storby har ingen praktisk betydning, sier Garåsen.

– Håndteringa er så god og rutinene så gode at det har ingen betydning. Trondheim er en av Sør-Trøndelags største landbrukskommuner, så det skulle bare mangle at vi er utsatt for smitten også her, sier Garåsen.