Hopp til innhold

Reparasjoner til 30 millioner per kilometer

Å reparere de ødelagte gang- og sykkelveiene i Trondheim kan bli dyrt. Kommunaldirektør for byutvikling mener de nå har fått svar på hvorfor veiene slo sprekker.

Ødelagte gang- og sykkelveier
Foto: Morten Karlsen / NRK

En rekke gang og sykkelveger i Trondheim har langsgående sprekker i asfalten, og flere kan anses som farlige for dem som bruker veiene. Det har tidligere blir spekulert i at de nye brøytemaskinene var for tunge for asfalten, og at de var årsaken til at veiene ble ødelagt. Salting og telehiv var en annen mulig forklaring.

– Vi har undersøkt med Statens vegvesen og egne folk, og vi bruker ikke tyngre utstyr nå enn tidligere, sier Aassved Hansen.

Einar Aassved Hansen

Kommunaldirektør for byutvikling, Einar Aassved Hansen forteller at brøytemaskinene ikke har skylden for de ødelagte gang- og sykkelveiene.

Foto: Carl-Erik Eriksson

Telehiv

– Vi gjorde en kartlegging forrige uke for å se på skadene. Vi ser at det mest sannsynlig er telehiv som er årsaken, forteller kommunaldirektør for byutvikling Aassved Hansen.

Salting av gang- og sykkelveiene kan likevel være en medvirkende årsak.

– Når det gjelder salt vet vi at salt i seg selv ikke gjør noen skade på asfalten. Men vi ser at der det er dårlig vei allerede, vil nok saltet føre til at det kommer mer vann som renner gjennom asfalten og ned i underlaget. Det er uheldig fordi det kan føre til mer telehiv og mer fukt i bærelaget.

Reparasjoner til millioner

Ifølge Aassved Hansen er det de eldre gang- og sykkelveiene som har de største skadene.

– Vi ser at det er veiene som er bygd på 60- 70- tallet som har de store skadene. Vi må ta en vurdering i sommer om hvilke utbedringer vi kan gjøre og hva det vil koste oss, sier han.

Å reparere de berørte veiene vil koste.

– Våre fagfolk anslår at det vil koste 30.000 per løpemeter vei. Så for en kilometer er det snakk om 30 millioner kroner, men dette er avhengig av hvor omfattende skadene er, sier Aassved Hansen.

Etterslep

– Vi har over flere år sett et etterslep på vedlikehold av gang- og sykkelveier. Det har vært sprekker i disse i mange år, og vi har tatt etter noe av dette. Men fortsatt er det et stort etterslep, sier Aassved Hansen.

Er eldre veiene tåler mindre enn de nye veiene.

– Det har ikke vært god nok drenering og massene som har vært i for tynne lag, sier han.

Ødelagte gang- og sykkelveier

En kombinasjon av tele og salt kan være årsaken til de ødelagte veiene.

Foto: Morten Karlsen / NRK