Fisker opp 100 år gammel lort etter Forsvaret

Over 100 år er gått siden Forsvaret etablerte seg i Hasselvika i Rissa. Nå letes gammel forurensning opp fra sjøbunnen. Jobben med å rense bunnmassene er stor.

Opprydning på sjøbunn Hysnes, Rissa

Både granater og andre rester etter Forsvarets tilstedeværelse i Hasselvika fiskes nå opp fra sjøbunnen og renses. Jobben er omfattende.

Foto: Kjartan Ovesen

Havna i Hasselvika i Rissa kommune skal snart blir ren igjen. Over 100 år etter at Forsvaret bygde Hysnes fort, blir gamle og nyere miljøsynder avdekket.

Jobben med å rense vannmassene og sortere ut forurensniga er omfattende og tidkrevende.

Havnen i Hasselvika i Rissa kommune skal snart blir ren igjen. Over 100 år etter at Forsvaret bygde Hysnes fort, blir gamle og Nyere miljøsynder avdekket.

Spesialkompetanse er hentet inn for å rense opp i gamle miljøsynder etter Forsvaret i Rissa.