Rekordsum til tross for pengerot

Olavsfestdagene i Trondheim får rekordhøy pott i forslaget til statsbudsjett. Det hadde ikke skjedd om vi hadde visst om det økonomiske rotet til festivalen, sier kulturministeren.

Madrugada-konsert - Olavsfestdagene
Foto: Hans H. Bjørstad

- Statsbudsjettet ble laga før vi ble klar over de store økonomiske problemene, og det hadde nok sett annerledes ut dersom budsjettet var laga en til to uker senere, sier kulturminister Trond Giske.

Det var altså for sent for departementet å snu på den rekordhøye bevilgninga da de ble klar over festivalens pengeproblemer.

- Budsjettet er jo i realiteten ferdig i begynnelsen av september, og da går tallene videre til finansdepartementet. Da de første meldingene om økonomisk rot kom, var det for sent å gjøre endringer, sier Giske.

- Får ikke økonomisk hjelp

Kulturministeren holder fast på at festivalen ikke skal få økonomisk hjelp med de økonomiske problemene. Festivalen hadde et underskudd på 6,8 millioner kroner i år.

Direktør for Olavsfestdagene, Randi Wenche Haugen, er svært glad over den økte støtten festivalen vil få neste år, dersom festivalen overlever økonomiproblemene. Hun har forståelse for Giskes syn.

- Det er ikke slik at å drifte en festival betyr at man er unntatt fra de økonomiske tyngdelovene. Dette betyr bare at Olavsfestdagene må skikke sitt bo og rydde opp, og drive etter forsvarlige økonomiske prinsipper. På den måten kan vi vise oss denne bevilgningen verdig, sier Randi Wenche Haugen.