Flere pasientskader

I år er det ny rekord på landsbasis.

Illustrasjonsfoto
Foto: Scanpix

– Vi ser den samme tendensen i landet for øvrig, som vi også ser i helse Midt-Norge, bekrefter kommunikasjonssjef Øydis Castberg i pasientskadeerstatninga til NRK Trøndelag.

Det går mot et nytt rekordår for pasientskadeerstatning i Midt-Norge og i landsammenheng.

700 millioner i erstatning

I rekordåret 2006 ble det levert inn 402 klager til norsk pasientskadeerstatning fra pasienter i Midt-Norge. Men i år er det allerede satt ny rekord.

Samlet har erstatningssummene passert 700 millioner kroner nå i desember, og dette er tall som har økt hvert eneste år. Det bekymrer pasientombudet i Sør-Trøndelag, Hanne May Bruheim.

– Det gjøres mye feil i helsevesenet i Norge, sier Bruheim.

400 krav i Midt-Norge

– Dette er svært negative rekorder, sier Castberg.

Hva tenker dere om disse tallene?

– Fra vår side av saken er det bra at folk søker om skadeerstatning, samtidig så er det en tendens som helse-Norge må følge opp intenst, sier Castberg.

St. Olavs får flest

Det er St.Olavs hospital som naturlig nok får flest klager mot seg, og størstedelen av sakene finnes innenfor det medisinske området ortopedisk kirurgi.

Bruheim mener sykehusene bør bli enda flinkere til å lære av sine feil, men gir de skryt for å ha blitt bedre på opplysning.

– At de ikke er redd for å gi beskjed om klagemulighetene og erstatningsordningene som finnes, er tilfredsstillende, men det begås jo glipp der også, sier Bruheim.