NRK Meny
Normal

Rekordår for fjellreven

I 2011 er det født rekordmange fjellrever. Den trua arten har ikke vært så stor i Sør-Norge siden 60-tallet.

Fjellrev på Dovre

2011 har vært et rekordår for den utrydningstrua fjellreven.

Foto: Edvard Bergene

I løpet av året har det kommet til førti nye revekull. Det er en stor økning fra 16 i fjor og ingen i 2009.

Mange i Oppdal

Ti av de nye revekullene er registrert i Oppdal. Ett er registrert i Tydal, og tre i fjellene i Røyrvik. Så mye fjellrev har det ikke vært i Midt-Norge siden 60-tallet.

Fjellreven er det mest utrydningstrua pattedyret vi har i Norge. Den har vært freda i over åtti år, men bestanden har likevel sunket dramatisk fram til ganske nylig.

Avl og lemen

– I 2011 har vi dokumentert at bestanden er i økning i områder hvor det har vært gjennomført tiltak, sier Nina Eide ved Norsk institutt for naturforvaltning, NINA.

Et av tiltakene er at det er satt ut dyr for avl.

Avlsprosjektet for fjellreven har tidligere bevist at arten kan få valper i fangenskap, og at dyr som settes ut i naturen kan overleve. Nå har forskerne i tillegg nådd målet om å få fjellreven til å formere seg i norsk natur.

Fjellrev på avlsstasjonen til NINA på Sæterfjellet i Oppdal.

NINA har en avlsstasjon for fjellrev på Sæterfjellet i Oppdal.

Foto: Kari Toft / NRK

Men bestanden har også økt i områder hvor det ikke har vært gjort spesielle tiltak. Eide mener det skyldes at 2011 har vært et år med mye smågnagere, spesielt lemen.

– Slike toppår med lemen som vi hadde i 2011 har vi ikke hatt på mange, mange år, sier Nina Eide, som er ansvarlig for overvåkninga av fjellreven ved NINA.

Nina Eide

Nina Eide er NINAs ansvarlige for overvåkning av fjellrevbestanden.

250 valper

Voksenbestanden antas å være på ca. 100 fjellrever, og de nye kullene kan utgjøre til sammen 250 valper. Man skal langt tilbake i tid for å finne en så stor bestand i Norge.

– I Sør-Norge har det ikke vært så mange fjellrever siden 60-tallet, sier Eide. Da var det også noen gode smågnagerår. Når det gjelder Nord-Norge var vi i samme situasjon rundt 1985.

Video Svært godt år for fjellreven

Se fjellreven boltre seg i Oppdalsfjella.