Hopp til innhold

Reitan halverer milliongave til torvet

Odd Reitan vil ikke lenger gi 50 millioner kroner i støtte til opprusting av torvet i Trondheim. En av grunnen er at prosjektet har tatt svært lang tid.

nye torvet Trondheim

Odd Reitan gir 25 millioner til nye Torvet i Trondheim, og øremerker nå like mye for å få realisert Hjertepromenaden i Midtbyen.

Foto: Trondheim kommune

Det var høsten 2010 at Odd Reitan lovet å bidra med 50 millioner kroner til nye torvet i et brev til ordfører Rita Ottervik.

Lite har skjedd på de snart syv årene, og han er ikke imponert over saksgangen.

– Jeg er alltid en utålmodig mann og synes dette skulle vært ferdig for lenge siden. Nå har jeg forstått på kommunen at de vil få litt fortgang og det er jo hyggelig, sier Reitan.

Deler pengegave

Odd Reitan

Odd Reitan vil ha fortgang og øremerker 25 millioner til Hjertepromenaden i Trondheim.

Foto: Rune Kjær Valberg / NRK

I stedet deler han pengegaven i to. 25 millioner til nye torvet og 25 millioner for å få realisert Hjertepromenaden som er hans egen ide.

– Jeg er veldig opptatt av å få i gang Hjertepromenaden, sier Reitan.

Ikke dramatisk

I kommunens planer for nye Torvet ligger det en forutsetning om at eksterne skal bidra med 50 millioner kroner i prosjekt. Kommunaldirektør for byutvikling, Einar Aassved Hansen, skal orientere om saken i formannskapet til uka. Han sier at det ikke er dramatisk at støtten fra Reitan halveres.

– Kommunen har satt av store beløp i budsjettet til å foreta ombygging av torvet. Vi er ikke helt avhengig av private støtte, men er veldig glad for at Reitan fortsatt stiller med penger.

Aassved Hansen, kommunaldirektør for byutvikling

Kommunaldirektør for byutvikling, Aassved Hansen, setter pris på pengestøtte fra Odd Reitan.

Foto: Grete Thobroe/NRK

Lang tid

– Syv år er lang tid?

– Ja, det er lang tid. Men torvet er det viktigste byrommet i Trondheim og det er viktig å bruke god tid og at alle er enige om hvordan det skal se ut. Det skal være et torv Trondheims befolkning kan være stolt av, og at det kan brukes både til store anledninger og hverdagsliv.

Hjertepromenaden

Hjertepromenaden er del av en byplan som Odd Reitan presenterte for noen år tilbake. En promenade langs kanalen og elva som gjør det mulig å gå rundt hele byen.

– Grunnideen om at folk kan bruke byen som rekreasjonsområde ved å gå tur er veldig positiv. Så må vi se på hva det er med hjertepromenaden vi kan ta inn i planer som kommunen også har, for å se om vi kan realisere noe av ideen som Reitan har presentert tidligere, sier Aassved.

Hjertepromenade Trondheim

Odd Reitan har øremerket 25 millioner kroner til en Hjertepromenade som skal gå rundt hele Trondheim.

Foto: Hjerteplanen.no

Siste fra Trøndelag