Reinertsen satser på havmøller

Trondheimsselskapet Reinertsen satser nå på å utvikle havmøller som kan bli en ny industri.

Marintek

Her gjøres det forsøk med havmølla ved Marintek i Trondheim.

Foto: Øyvind Haugen/NRK

Morten Bjerkås

Morten Bjerkås leder teknologiavdelingen hos Reinertsen.

Foto: Øyvind Haugen/NRK

I dag er det enorme kostnader med å etablere vindmøller til havs. Men på Marintek i Trondheim gjøres det nå forsøk som kan vise seg å gi adskillig lavere kostnader. Målet er å sette møllene på lektere som slepes ut på havet, og senkes ned på havbunnen.

Slipper løftefartøy

– Poenget er at vi skal slippe å bruke dyre løftefartøy og kranskip offshore. Det er en av de store kostnadsdriverne for offshore vind i monteringsfasen. Et kranfartøy kan fort koste en million kroner per dag, men nå håper vi å slippe det, sier Morten Bjerkås som leder teknologiavdelingen til Reinertsen.

Nå testes det ut om vindmøllene tåler slepet med opp til tre meter høye bølger, og om de tåler den kritiske fasen når de skal senkes ned på bunnen av havet.

– Ideelt sett så kan vi redusere kostnadene med mellom 20 og 30 prosent, og det blir veldig mye penger, sier Bjerkås.

– Gode muligheter

Gard Hopsdal Hansen

Seniorforsker Gard Hopsdal Hansen mener Norge må satse på havmøller.

Foto: Øyvind Haugen/NRK

Energiforskere mener mulighetene for Norge er gode på dette området.

– Men vi står ved ei veiskille. Vi har fortsatt muligheten til å gjøre dette til en viktig, framtidig satsing for norsk industri. Men om tida går uten ordentlig satsing, kan toget gå, advarer seniorforsker Gard Hopsdal Hansen ved NTNU.

Han mener det mangler en felles satsing i Norge, og politiske mål for slike prosjekter som Reinertsen nå jobber med.

– Jeg savner politikere som er i stand til å se at offshore vind ikke bare handler om dyre kilowattimer. Men vi må klare å se dette som industri- og klimapolitikk, i tillegg til energipolitikk. Da tror jeg vi får et sterkere argument for å satse på offshore vind, sier Hopsdal Hansen.

Havmøllepark

Reinertsen håper nå å kutte kostnadene ved etableringen av vindmølleparker til havs.

Foto: Øyvind Haugen/NRK