Har full kontroll over slakteprosessen

Samene i Namdalen slakter og foredler kjøttet fra reinsdyrene sine selv.

Østre Namdal reinbeitedistrikt velger rein til slakt
Foto: Kjartan Trana / NRK

De har fått overta driften av Lierne viltforedling og Midtnorsk mobilslakt.

Målet er å ha full kontroll med vårt produkt hele veien sier leder i Østre Namdal reinbeitedistrikt, Algot Jåma. Når de nå har fått det mobile slakteriet på plass, er de i ferd med å nå målet.

- Vi tror det skal bli suksess ja. Nå har vi rein, vi slakter selv, og foredler selv. Vi mener det er riktig at vi sluttfører hele prosessen.

Det er et førtitals reindriftsutøvere som har gått inn som aksjonærer og nå eier både viltforedling og mobilt slakteri. Dette kan gi bedre fortjeneste, siden de som eier dyrene nå kan høste fra alle ledd i kjeden.

HØR RADIOREPORTASJE FRA REINSLAKTA HER:

Bli med på reinsslakting

Redde for at rovdyr vil ta dyrene

Men samtidig er man avhengig av å ha dyr å slakte. Samene har på en måte blitt enda mer sårbare for rovdyrtap.

- Det er ringvirkninger, først til reineieren og så til bedriftene som vi har satsa på.

- Vi må få kontroll over rovdyrene, så blir det bra igjen.

Algot Jåma, leder i Østre Namdal reinbeitedistrikt

Algot Jåma

Foto: Kjartan Trana / NRK