Hopp til innhold

Reineiere på Fosen har anmeldt vindkraft-utbyggere til Økokrim

Milliardkonsernet Stadtwerke München og energiselskapet Aneo er blant eierne til selskapet Roan Vind DA. De er nå anmeldt til Økokrim for ulovlig produksjon av kraft på Fosen.

Roan vindpark

MENER DENNE STRØMMEN LAGES ULOVLIG: Kraftselskapene bak disse turbinene er nå anmeldt til Økokrim.

Foto: Fosen Vind

Anmeldelsen av Roan Vind DA kommer fra den nordlige gruppen av reineiere på Fosen, Nord Fosen siida.

Det skjer samtidig med at både staten, utbyggerne og de berørte reineierne sitter i mekling og forhandlinger hos riksmekler Mats Ruland.

Begrunnelsen er at de mener produksjonen av kraft i de omstridte fjellområdene bryter med både energiloven og straffeloven.

– Dette er straffbare forhold, og de bør etterforskes av politiet. Etter vårt syn er vilkårene for å åpne etterforskning oppfylt, sier advokat for Nord-Fosen siida, Knut Helge Hurum.

Vindkraft på Roan, Fosen

Da Roan vindkraftverk sto ferdig i 2019 var det landets største for vindkraft med 71 turbiner.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Har ikke tilgang til området

11. oktober 2021 kjente Høyesterett i storkammer konsesjonene til utbygginga av Storheia og Roan vindkraftverk for ugyldige.

Begrunnelsen er at de bryter med reineiernes mulighet for kulturutøvelse i henhold til FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, SP 27.

Siden da er det produsert og solgt kraft fra området i snart to år.

Dette mener Hurum bryter med energiloven, fordi energiloven legger ned forbud mot kraftproduksjon uten gyldig konsesjon.

Advokat Knut Helge Hurum.

Advokat for Nord-Fosen siida, Knut Helge Hurum

Foto: Erik Lieungh

Men anmeldelsen dreier seg ikke minst om anledningen til å i det hele tatt kunne bruke fjellområdene.

Advokaten mener konklusjonen fra Høyesterett også omfatter ekspropriasjonstillatelsen.

Det vil si at muligheten kraftselskapene hadde til å ta i bruk fjellene, også ble kjent ugyldig av Høyesterett. Et såkalt skjønn ble nektet fremmet.

Advokaten mener dette betyr at kraftselskapene i dag bruker områdene ulovlig.

– Etter Høyesteretts dom har ikke vindkraftselskapene lovlig tilgang til områdene. De bruker området ulovlig og det er straffbart etter straffeloven, sier Hurum.

Han får støtte av blant annet professor Inge Lorange Backer og advokat Erik Keiserud.

Les også Staten kan ha tjent 650 millioner med ulovlig drift i Fosen

Erik Keiserud

Har flere hundre millioner i inntekter

Roan Vind er eid av Aneo Roan Vind Holding og av Nordic Wind Power. I fordelingen seksti/førti prosent.

Aneo Vind Holding eies igjen av Aneo og Stadtwerke München.

Aneo anslår at de har årlige inntekter i Roan på rundt 300 millioner kroner.

Bruddet på reineiernes rettigheter til kulturutøvelse ligger i tildelingen av konsesjonen for produksjon av fornybar energi i Roan, ikke i byggingen eller drift av Roan vindpark, sier Stig Tore Laugen i Roan Vind.

Portrettbilde av Stig Tore Laugen

Stig Tore Laugen i Roan Vind mener bruddet på reineiernes rettigheter ligger i tildelingen av konsesjonen, ikke i byggingen eller driften.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Han viser også til at det er Olje- og energidepartementet og staten som har gitt konsesjonen og som er ansvarlig for å få på plass en ny, gyldig konsesjon.

Anlegget i fjellet i Roan består av 71 turbiner og var det største i Norge da det sto ferdig i 2019.

Saken mellom staten, utbyggerne og reindriftsutøverne i området virker fastkjørt.

Siden mai har partene vært i samtaler og forhandlinger med riksmekler Mats Ruland som hjelp.

Les også Nå møter Fosen-samene Riksmekleren for første gang: – Ingenting skal være uprøvd

Fosen mekling, Ruland

Er ikke redd for å ødelegge forhandlinger

Leder for Nord-Fosen siida er ikke redd for at anmeldelsen vil ødelegge noe for klimaet rundt forhandlingsbordet.

– At dette vil ødelegge for muligheten for å komme til enighet bekymrer meg lite, disse kjører sitt eget løp uansett, sier Terje Haugen.

Han mener det er på tide noen tar grep for å få en gjennomgang av lovligheten i håndteringen av Fosen-saken.

Terje Haugen, Marte Mjøs persen

Leder for Nord-Fosen siida, Terje Haugen, i samtaler i 2021 i Roan med daværende olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– Vi syns det er spesielt at man velger å anmelde Roan Vind for dette nå, særlig når det er en pågående prosess for å få til en løsning, sier Laugen.

Økokrim bekrefter at de har mottatt anmeldelsen.

Det er ennå ikke tatt stilling til om Økokrim skal etterforske forholdene i anmeldelsen, sier politiadvokat i Økokrim, Ida Sletsjøe, til NRK.

Les også Vindkraft-selskaper i Rogaland tredobler overskuddet – ukjente fond i skatteparadis står bak