Denne reinkalven tror den er en hund

Den to måneder gamle reinkalven ble adoptert av familiens gjeterhund. Nå er den overbevist om at den er en hund og blir livredd hvis den møter andre rein i fjellet.

Gode venner

Reingjeterhunden og reinkalven har et nært bånd.

Foto: Sigvard Magelssen

Det var i midten av juli at familien Tømmerås Sandvik fant den forlatte kalven som ble født to måneder for sent. Moren ville ikke vite av kalven sin og hadde gått sin vei. Da tok familiens hund affære.

– På gården har vi en gjeterhund som helt naturlig begynte å ta seg av kalven. Hunden rengjorde den og fikk i gang fordøyelsen. Siden den dag har de holdt sammen, sier Hans Erik Tømmerås Sandvik til NRK.

Reinkalven har fått navnet Loeve som betyr morløs reinkalv på sørsamisk. Men nå har hun fått en ny familie på gården i Snåsa i Nord-Trøndelag

Oppvokst på gården

– Reinkalven er oppfostret på gården, og nå behandler vi den som en helt vanlig hund. Reinen går løs, og venter på mat og slikt. Etter hvert så har hun nå også begynt å beite.

Datteren til gårdseieren, Malin Kristina Sandvik (25) har hatt mest med reinkalven å gjøre.

Reinkalven, Loeve

Reinkalven, Loeve, ute på eventyr.

Foto: Malin Kristina Sandvik

– Jeg og søsteren min klarte ikke å gå fra kalven etter den ble født. Vi bar den hjem og pleide den og ga reinen mat, kjærlighet og nærhet, forteller hun.

I dag har Malin Sandvik og reinen et nært forhold.

– Vi har hatt henne siden hun var nyfødt, så vi er veldig glad i kalven, sier hun.

Nå er reinkalven så godt integrert i familien at den ikke kjenner igjen sine egne. Når familien er på tur i utmarka må de passe ekstra godt på.

– Kalven har aldri vært på sammen med andre dyr. Går vi en tur i fjellet så må jeg passe på, for hun er livredd andre rein, sier Hans Erik Tømmerås Sandvik.

Neppe narkorein

Espen Rusten, naturveileder i Statens Naturoppsyn mener det er unormalt at rein er redd for dyr av sin egen art.

– Ja, det er uvanlig. Men i denne saken så er det klart at det er andre faktorer som spiller inn. Den har kanskje ikke helt skjønt at det er en rein. I sin hjerne så tror sikkert reinsdyret at det er en hund.

Naturveilederen tviler på at reinsdyret vil tillegge seg andre egenskaper som er naturlig for en hund.

– Jeg vil nok ikke tro at en rein kan bli et godt emne som en narkorein, eller redningsrein, eller noe i den gata der. Hvis den er preget av folk og er vant til å være med gjeterhunden, så kan reinen til en viss grad tilpasse seg flokken den er i nå, sier Rusten.

Selv om det ikke er ofte en rein blir oppdratt med andre dyr, er det ikke helt uvanlig at reinen går sammen med andre flokker.

– Det fins jo eksempler der folk har tatt vare på villreinkalver og fôret dem siden de var små. Et eksempel er fra nå i sommer, hvor en rein slo seg sammen med en saueflokk og nektet å forlate den, forteller Rusten.

Ikke aggressiv.

Det er unaturlig at en rein angriper folk. Rein er gode og snille dyr, hvert fall hvis de tror de er en hund.

– En rein vil aldri vise agressiv adferd ovenfor mennesker, og ikke så lenge det er ei simle, sier Espen Rusten.