Regjeringen vil ikke gi NAV ansvaret for sykemeldinger

Flere leger ønsker slippe å skrive ut sykemeldinger til egne pasienter. Forslaget får ikke støtte hos regjeringen. – Å flytte ordningen vekk fra legene er ikke aktuelt per i dag, sier statssekretær.

Christl Kvam, NHO

Legene må fremdeles ta ansvar for sykemeldinger, mener statssekretær Christl Kvam i Arbeids- og sosialdepartementet

Foto: Knut Sveen

Uttalelsen kommer fra statssekretær Christl Kvam i Arbeids- og sosialdepartementet, etter at NRK torsdag skrev at flere leger ønsker å bli fritatt fra sykemeldingsansvaret.

Noen leger mener det er svært vanskelige å være objektive i vurderingene til egne pasienter, og at man derfor ikke er skikket til å ta avgjørelsen om pasienten kan jobbe eller ei. Forslaget er egenmeldinger i større grad, samt et større ansvar på arbeidsgiver og NAV.

– Sykemelding er en medisinsk vurdering som ikke kan utføres av NAV-veiledere. Å flytte ansvaret over til NAV-veiledere er derfor ikke aktuelt nå, sier Kvam til NRK.no.

Fastlegen ble redningen

I en mail til NRK skriver ei kvinne, som ønsker å være anonym, at for hennes del betydde fastlegen svært mye i en periode hvor hun ble syk.

NAV-skilt

Veiledere i NAV kan ikke ha ansvar for sykemeldinger, ifølge Arbeids- og sosialdepartementet.

Foto: Pål Tegnander / NRK

– Min historie startet for tre år siden, da jeg for første gang kjente på angst i jobbsammenheng. Jeg trodde det å gå på jobb ville fungere som eksponeringstrening, men jeg ble bare dårligere. Angsten eskalerte, og jeg skjønte at dette ikke var noe jeg kunne hanskes med på egen hånd.

Da ble fastlegen redningen.

– Det var legen som sa stopp. Han ble den forsvareren jeg trengte. Da jeg fortalte min arbeidsgiver om situasjonen skjelte hun meg ut. Det endte med sykemelding og samtidig leverte jeg min oppsigelse. Dette er ikke en unik situasjon, skriver kvinnen til NRK og håper fastlegene vil beholde ansvaret.

Arbeidsgiver er skeptisk

Tor Arne Gangsø er direktør for arbeidsliv i arbeidsgiverorganisasjonen KS, og han sier blant annet at tilbakemeldinger fra egne medlemmer viser at samarbeidet med fastlegene i sykefraværsarbeidet ikke alltid fungerer like godt.

Forhandlingsleiar Tor Arne Gangsø i KS.

Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS, tror legene må ha ansvaret for sykemeldinger.

Foto: Hedvig Bjørgum / NRK

– For at legene skal kunne gi en god vurdering av om en ansatt kan jobbe til tross for sykdom, må de kjenne til oppgavene, arbeidsplassen og mulighetene for tilrettelegging.

Finnes det fordeler med ei ordning der legene ikke lenger skriver ut sykemeldinger?

– En situasjon der legene ikke kan skrive ut sykemeldinger er vanskelig å se for seg. I mange situasjoner er det snakk om alvorlig sykdom, som innebærer at man må være helt borte fra jobb. I mindre alvorlige tilfeller kan det også være nødvendig med en medisinsk vurdering av arbeidsførhet, hvor den ansatte selv ikke kan vurdere dette like godt, sier Gangsø.

Skjema for sykmelding.

Fastleger må fremdeles ha ansvaret for sykemeldingene, mener Arbeids- og sosialdepartementet.

Foto: Ola A. Thorset / SCANPIX

Tar med innspill videre

Ifølge Christl Kvam i departementet tar politikerne med seg innspillene fra legene videre i arbeidet.

– For å gi støtte til legene i deres sykemeldinger er det utviklet et beslutningsstøttesystem for sykemeldingsarbeid. Systemet danner grunnlag for en mer helhetlig sykemeldingspraksis, og lik praksis over hele landet, sier statssekretæren.