Hopp til innhold

Regjeringen verner åtte skogområder i Trøndelag

Regjeringen har i dag vedtatt vern av 27 skogområder i landet. Åtte av dem ligger i Trøndelag.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier det er viktig å ta vare på skogen.

Skogen er uerstattelig for oss som samfunn. Den gir oss materialer, energi, frisk luft, opplevelser, rent vann, lagrer store karbonmengder, reduserer faren for flom og ras, og ikke minst er skogen levested for tusenvis av arter, sier han.

– Derfor er vi opptatt av å gi skogen bedre beskyttelse, blant annet gjennom vern.

Disse åtte områdene blir vernet:

– Oldøya naturreservat i Ørland kommune

– Hesthølmelan og Aunbekkdalen naturreservat i Stjørdal kommune

– Meådal naturreservat i Stjørdal kommune

– Mardalen naturreservat i Levanger kommune

– Aurstadklumpen naturreservat i Grong og Høylandet kommuner

– Finntjønnin naturreservat (utvidelse) i Overhalla kommune

– Holmdalen og Langfjelldalen naturreservat (utvidelse) i Høylandet og Nærøysund kommuner

– Merkesodden og Røstdalen naturreservat i Flatanger kommune

Hesthølmelan og Aunbekkdalen: Fra øvre deler av Hesthølmelan og Aunbekkdalen naturreservat i Stjørdal kommune.
Foto: Terje Blindheim