Gigantutbygging av NTNU til ni milliarder kroner

– En historisk dag for NTNU, sier rektor Gunnar Bovim.

Gløshaugen, NTNU

Regjeringen har sagt ja til NTNUs nye campus i Trondheim.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Regjeringen vedtok fredag at NTNU skal få en samlet campus rundt Gløshaugen i Trondheim. Kunnskapsminister Iselin Nybø (V) la frem nyheten via Skype på NTNUs ledersamling på Oppdal.

Iselin Nybø

Det var den ferske statsråden Iselin Nybø som la frem nyheten på NTNUs ledersamling på Oppdal.

Foto: Joachim Steinbru

– Når vi samler campus rundt Gløshaugen, legger vi til rette for økt tverrfaglighet og bedre kvalitet i utdanning, forskning og formidling, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Angår hele landet

NTNU-rektor Gunnar Bovim syntes det var perfekt å få nyheten på Oppdal hvor NTNU-lederne fredag var samlet for å diskutere NTNUs strategi og retning videre. Han mener vedtaket er en investering for hele landet.

– Dette er en historisk dag for NTNU, og jeg er frimodig nok å si at det er et viktig vedtak for hele Norge. Det fordi vi skal gi en bedre utdanning til veldig mange studenter over hele landet.

– Viktig avklaring

I alt skal det bygges 92.000 kvadratmeter med nye bygg, i tillegg til at 45.000 kvadratmeter bygges om. Utbyggingen skal skje i løpet av ti år.

– Dette er en viktig avklaring. Vi er glad for å ha fått et helhetlig vedtak. NTNU får med dette en unik mulighet til å skape fremtidens universitet som skal bidra til omstillingen av Norge, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim.

Fornøyd rektor: Gunnar Bovim var meget fornøyd med å få tildelt nyheten på Oppdal fredag.

Fornøyd rektor: Gunnar Bovim var meget fornøyd med å få tildelt nyheten på Oppdal fredag.

Bedre rustet

Dermed følger regjeringen opp sitt tidligere vedtak om en helhetlig campusutvikling på og nær Gløshaugen.

– En helhetlig campusutvikling gir rom for å samle de samfunnsvitenskapelige og humanistiske fagmiljøene, som i dag er spredt på Dragvoll og i byen, med de øvrige fagmiljøene. De globale og nasjonale utfordringene krever tverrfaglige løsninger – dette gjør oss bedre rustet til å løse samfunnsoppdraget, sier Bovim.

Får penger til KAM-senter

Vedtaket innebærer at det nå lar seg realisere et senter for kunst- arkitektur og musikk (KAM), selv om det ikke er satt av konkrete arealer innenfor det totale rammen.

Ifølge pressemeldinga innebærer konseptet ombygging for magasinarealene til Vitenskapsmuseet. De foreslåtte formidlingsarealene er derimot ikke inkludert.

Flere tar utdanning ved NTNU

For ønskelisten til NTNU var riktig nok noe lengre, blant annet har NTNU ønsket at vedtaket skal ta hensyn til fremtidig studentvekst.

– Vi har jo ønsket oss noe mere enn det vi har fått. De har ikke lagt inn arealer for fremtidig studentvekst men det får vi komme tilbake til, sier Bovim og legger til,

– Vi har jo studentvekst. Flere større andelere av ungdommer i landet tar utdanning ved NTNU og det forstår jeg veldig godt, sier Bovim.

– NM i handlekraft

Rektoren er likevel godt fornøyd med at vedtaket er på plass.

– Dette må være NM i handlekraft, sa Bovim da Iselin Nybø fortalte det glade budskapet til NTNUs ledere på sin andre dag på jobben som fersk statsråd.

Han takker hele organisasjonen som har stått på i flere år for å få gjennom vedtaket.

Hele organsisasjonen har jobber i flere år for å legge til rette frem vår argumentasjon for vedtaket. Den har vist hvordan samfunnsopdraget vårt blir bedre ved at vi får en mer henisktmessig bygningsmasse, sier NTNU-rektoren.

.