Hopp til innhold

Arbeidsplassen til Anders og 52 andre dykkere er truet av lovendring

Dykkere sjekker oppdrettsmerder for å hindre at laks rømmer langs hele norskekysten. Nå kan det bli slutt med dykking for sjøfolk på båtene om Stortinget vedtar forslaget til ny lov.

Anders

DYKKER OG MANNSKAP: Anders Skaanes klar for nytt dykkeroppdrag utenfor Lauvøya på Trøndelagskysten.

Foto: Rita Kleven

– Jeg føler meg trygg. Det sier Anders Skaanes fra Namsos. Han skal snart dykke på 25–30 meters dyp.

Han har en kombinert stilling som mannskap og dykker.

Nå kan han og 52 ansatte i selskapet AQS i Flatanger i Trøndelag rammes hardt av et nytt lovforslag fra regjeringa.

Regjeringa foreslår at mannskapet på båtene skal omfattes av arbeidsmiljøloven, og ikke sjøfartens regler som i dag. Nå krever næringa at saken sendes på høring.

Daglig leder Ove Løfsnæs er klar på konsekvensene om Stortinget vedtar forslaget:

– Da kan vi ikke drive dykking fra denne båten og med det mannskapet vi har i dag.

Ove Løfsnæs AQS Flatanger

BEKYMRET FOR ARBEIDSPLASSENE: Ove Løfsnæs, daglig leder i Flatanger-selskapet AQS, ber om at konsekvensene utredes før Stortinget vedtar en stor omlegging.

Foto: Rita Kleven / NRK

Krever høring

Mindre enn ett år etter at ny forskrift om yrkesdykking fra båt ble vedtatt, kommer et nytt lovforslag fra regjeringa for denne yrkesgruppen.

Sjømat Norge advarer Stortinget mot å fatte et vedtak på sviktende grunnlag, og krever at saken sendes på høring.

– Det er sterkt beklagelig at et så inngripende tiltak vedtas uten å først utrede konsekvensene, sier fagsjef Arild Rød i Sjømat Norge.

Ber Stortinget sende sak tilbake

Torsdag er det åpen høring i Stortinget om regjeringas forslag til endringer i arbeidsmiljøloven for yrkesdykking.

– Det er bra at komiteen på Stortinget vil ha høring, men det er etter at regjeringsvedtaket er fattet og lovproposisjonene er skrevet, sier Rød.

Nå ber Sjømat Norge om at Stortinget venter med å fatte et vedtak.

– Saken må sendes tilbake og konsekvensene må utredes bedre, sier Aina Valland, direktør for samfunnskontakt i Sjømat Norge.

– Men det var jo en omfattende høring i 2019 før ny forskrift om yrkesdykking fra båt ble vedtatt i fjor?

– Det er ikke ett ord i dette høringsforslaget fra 2019 om konsekvensene av å innføre arbeidsmiljøloven til sjøs.

Dykker i beredskap AQS

DYKKER I BEREDSKAP: Dykkeren venter i båten og er klar til å hoppe i sjøen for å hjelpe om noe skal gå galt. Dette er pålagt i nytt regelverk som kom i fjor.

Foto: Rita Kleven

Regjeringa vil bedre sikkerheten

Regjeringa er opptatt av å forbedre sikkerheten for yrkesdykkere, sier statssekretær i Arbeids – og sosialdepartementet, Vegard Einan (H).

NRK har bedt om svar på hvorfor forslaget om å innføre arbeidsmiljøloven for sjøfolk ikke har vært på høring.

– Den løsningen regjeringen nå fremmer, er den samme som gjelder i offshoredykking og den løsningen Arbeidstilsynet og dykkernes organisasjoner anbefaler. Saken er nå til behandling i Stortinget, og det er Stortinget som avgjør når saken skal behandles, skriver Einan i en epost til NRK.

Han viser til at Arbeidstilsynet rapporterer at dykking er en av de mest utsatte yrkene i Norge. Einan sier at ulykker innen dykking er svært alvorlig og kan få fatale konsekvenser.

Vegard Einan. Statssekretær Arbeids- og sosialdepartementet.

OPPTATT AV SIKKERHETEN: Statssekretær Vegard Einan i Arbeids – og sosialdepartementet, sier de har fremmet et forslag som både Arbeidstilsynet og dykkernes organisasjoner anbefaler.

Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Åpen for å endre sjøfartsloven

Ove Løfsnøs er daglig leder i Flatanger-selskapet AQS. De har til sammen 150 ansatte på 18 fartøy som går langs store deler av norskekysten.

En tredjedel har kombinerte stillinger som mannskap og dykkere.

AQS servicebåt

SERVICEBÅT: En av 18 båter til AQS Flatanger, som går langs store deler av norskekysten.

Foto: Tariq Alisubh

– Du er ikke redd for at dykkerne skal bli slitne etter mange timer på jobb på båtene?

– Jo det er jeg redd for. Det må vi ha systemer som følger opp, og veldig gjerne få enda strengere regulering. Men sjøfarten har veldig til fokus på det å være sliten og har regler for hviletid. Mannskapet må fylle ut hviletidsskjema for å dokumentere at det er nok hvile, sier Løfsnæs.

Han er åpen for en regulering av arbeidstida for dykkere på båter. Men dette bør fortsatt skje gjennom sjøfartens regler, mener han.

Følger med dykker

SER DYKKER PÅ SKJERM: Skipper og dykker Hans Marius Dahle kan både se og snakke med dykker Anders når han inspiserer nota.

Foto: Rita Kleven

Håper lov vedtas

Områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi håper regjeringas forslag vedtas av Stortinget.

– Vi frykter for sikkerheten og vi vet at regelverk er viktig for å opprettholde sikkerheten, og ikke minst at tilsynet med regelverket er likt for de ulike aktørene, sier han.

For yrkesdykkere som har basen på land er det arbeidsmiljøloven som gjelder. Dette bør også gjelde for dykker på båter, mener han.

– Dette er ikke ei voldsom stor yrkesgruppe. Da er det merkelig om du skal splitte opp yrkesgruppen i forskjellige tilsyn og lovverk, sier han.

Strengere regler når de dykker

Mannskapet på servicebåten AQS Tyr jobber i tre uker og har tre uker fri.

Etter at det ble strengere regler for yrkesdykking fra båt fra 1. juni 2020 må det være fire personer til stede når det dykkes. Det må være en dykker i beredskap. Klar til å hoppe i sjøen om noe skal skje. På båten er det fastmontert line og utstyr. Dykkeren blir snakket med og fulgt med på via en skjerm hele tida.

– Dette gikk veldig bra, sier dykker Anders Skaanes etter at et nytt oppdrag er ferdig i oppdrettsanlegget.

Dykker AQS

NYTT OPPDRAG FULLFØRT: Anders er ferdig med inspeksjonen av nota. Det skal hindre rømninger av laks. Ingen feil ble funnet her.

Foto: Rita Kleven