Hopp til innhold

Slik vil regjeringa forhindre sosial dumping

Nå skal det stilles enda strengere krav til bedriftene som skal bygge skoler, sykehjem og andre offentlige bygg framover.

Statsråden får omvisning på det store Nidarvollprosjektet i Trondheim.

Statsråd Marte Mjøs Persen vises rundt på det store Nidarvollprosjektet i Trondheim. Hele prosjektet koster 781 millioner kroner. Nå ønsker regjeringa å innføre krav det offentlige skal følge når de lyser ut anbud på slike store byggeprosjekt.

Foto: Lena Erikke Hatland / NRK

– Du slipper å få cowboyfirma som kutter svingene og som kutter ut å betale skatt, sier Jostein Rødseth.

Han er tømrer og hovedtillitsvalgt i Skanska. Sammen med 220 andre er han travelt opptatt med å gjøre ferdig et av de største byggeprosjektene i Trondheim noensinne.

To skoler, to idrettshaller, et rehabiliteringssenter og et svært uteområde skal stå ferdig på Nidarvoll i løpet av neste år.

– Trivselen er stor. Det er stort arbeidspress, men det går, sier Rødseth.

Nidarvollprosjektet begynner å ta form

Nidarvollprosjektet er det største byggeprosjektet Trondheim kommune har satt i gang. 27.000 kvadratmeter skal bli til to skoler, rehabiliteringssenter, idrettshaller og et uteområde.

Foto: Lena Erikke Hatland / NRK

Les også: Denne arbeidsplassen danker ut både Google og NRK

sintef
sintef

Innfører Norgesmodellen

Riksrevisoren har tidligere sagt det er fare for at det skjer sosial dumping i statlige anskaffelser.

Det offentlige kjøper varer og tjenester for 650 milliarder kroner i året. For å unngå at noen av disse pengene havner i hendene på kriminelle ønsker regjeringa å innføre Norgesmodellen.

Dette er en modell som gjør at offentlige instanser skal stille en del krav til bygge- og anleggsnæringa og renholdsbransjen:

  • Det skal stilles krav om at betaling ikke skal skje kontant, men via en bank eller et annet foretak som har lov til å drive med betalingsformidling.
  • I kontraktene skal det være krav om at reglene for lovlige tilknytningsformer, obligatorisk tjenestepensjon og HMS-kort skal følges.
  • Strengere krav til språkferdigheter og plikt om å ivareta HMS og sikkerhetshensyn.

– Vi gjør dette for at vi skal ha like konkurransevilkår. Hele fundamentet i landet vårt er tufta på at vi har et trygt og organisert arbeidsliv, sier arbeidsminister Marte Mjøs Persen.

Siden det offentlige har så mange store prosjekter, ønsker de å bruke makta de har som kunde til å luke ut de useriøse aktørene.

Regjeringa har latt seg inspirere av kravene mange av kommunene allerede stiller i dag.

– Det skulle bare mangle at vi ikke stiller krav til de som skal bygge dem, sier Mjøs Persen.

Forslaget er sendt ut på høring og skal behandles i Stortinget i 2023.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen sier dette bare er første del av Norgesmodellen. Senere planlegger de å innføre enda flere krav det offentlige må følge når de skal sette opp bygninger.

Foto: Lena Erikke Hatland / NRK

– Veldig bra

På byggeplassen på Nidarvoll er det Skanska som har fått jobben som hovedentreprenør.

Da de fikk kontrakten, stilte Trondheim kommune allerede mange av de kravene regjeringa nå ønsker å innføre.

Når ting er på stell, så er det hyggeligere. Det er ingen som blir motivert av ikke å se at folk blir ordentlig tatt vare på i arbeidslivet, sier prosjektleder Morten Marøy i Trondheim kommune.

I likhet med kommunen ønsker Skanska de nye reglene velkommen.

– Vi synes det er et stort steg i riktig retning å ha like rammevilkår for et seriøst arbeidsliv, sier prosjektsjef, Jarle Refseth i Skanska.

Han mener tiltakene ikke bare er viktig for å unngå sosial dumping i bransjen.

– Det er viktig fordi hvis vi skal ha egne håndverkere i Norge, så må det være attraktivt å være det. Da må det være sånn at man vet at man får lønne man skal ha. Det må være ordna forhold og da må det være sånn at de som har ordna forhold får jobb, Refseth.

Les også: Dette er de nye reglene for hjemmekontor

Marte Nubdal, seniorrådgiver NTNU
Marte Nubdal, seniorrådgiver NTNU