Regjeringa dropper forslag: 200 kommuner får beholde dagens inntekter fra vannkraft

Statsminister Erna Solberg sier regjeringa legger vekk det omstridte forslaget fra et kraftskatteutvalg og lar kommunene beholde dagens inntekter fra vannkraft.

Erna Solberg i vandrehallen på Stortinget

LEGGER VEKK OMSTRIDT SKATTEFORSLAG: Statsminister Erna Solberg bekrefter at regjeringa ikke vil fjerne vannkraftkommunenes inntekter fra konsesjonskraft.

– Når ingen ønsker det er det bare å legge det vekk, sier statsminister Erna Solberg (H) til NRK.

Dette ble feiret med kake under tirsdagens kommunestyremøte i Namsskogan.

– Dette betyr enormt mye. Heldigvis har statsministeren lagt vekk saken i skuffen. Det er en stor nyhet, sier ordfører i Namsskogan, Stian Brekkvassmo.

Bare for Namsskogan utgjør inntekter fra vannkrafta vel 16 millioner kroner i året.

– Dette går til drift av skoler, barnehager og omsorgssenter, sier han.

Har lyttet til kommunene

Finansminister Jan Tore Sanner (H) skriver i ei pressemelding at regjeringa etter innspill fra kommunene og næringen har besluttet at den ikke vil gå videre med Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen.

– Vi har lyttet til både kommunene og næringen i denne saken, sier Sanner.

Utvalget overleverte sin rapport i september i fjor. Saken var på høring til 1. januar. Det har vært stor bekymring i 200 vannkraftkommuner. Utvalget foreslo å omfordele 3,6 milliarder kroner fra kommunene til staten. Regjeringa har nå gått gjennom over 350 høringssvar.

Vannkraftverk, eid av NTE. Byafossen Steinkjer

BEHOLDER INNTEKTER FRA VANNKRAFT: Det er lettelse i vertskommuner for vannkraft som beholder inntektene fra vannkraft som i dag.

Foto: Tariq Alisubh/NRK luftfoto

Forutsigbarhet for kommunene

Sanner sier at regjeringa har lagt vekk på forutsigbarhet når de har lagt vekk forslaget fra utvalget.

– Vannkraft er en verdifull ressurs og skal forvaltes til det beste for lokalsamfunnene, og for samfunnet som helhet, sier Jan Tore Sanner.

Statsminister Erna Solberg er i Trøndelag tirsdag og bekrefter at regjeringa har bestemt seg.

– Vi har gjennomgått utvalgets forslag, og vi har funnet ut at vi ikke kommer til å følge opp kraftverksbeskatningsutvalget. Hvis vi skal gjøre endringer, så tror vi ikke at det er grunnlaget. Endringene må eventuelt komme i de opprinnelige skatteoppleggene, sier Solberg til Adresseavisen.

– Til de som var bekymret for at kommunesektoren ville miste inntekter og skatter over dette, så vil de ikke gjøre det, sier hun til avisa.

Solberg ønsker fortsatt bedre utnyttelse

Statsminister Erna Solberg støtter opp om Sanner sine uttaleser.

Likevel mener hun det er rom for forbedring i framtiden.

– Vi har hørt på stemmene til kommunene og kraftselskapene. Så er det forsatt sånn at vi har ønsket om å utnytte kraften i Norge på en bedre måte framover. Da må vi gjøre det på andre måter, sier hun til NRK.

Seier for distrikts-Norge

Ordfører i Namsskogan kommune, Stian Brekkvassmo, er svært lettet.

– Nå føler vi at vi har ei fremtid. Dette har vi jobbet så hardt for så lenge, sier Brekkvassmo.

Han sier dette har vært en kamp sammen med kraftbransjen.

– En seier for fornuften og distrikts-Norge, uttaler Torfinn Opheim, styreleder i Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar, LVK.

– Forslaget om å frata vannkraftkommuner en hundreårig lovbestemt rett til vederlag for å ha gitt fra seg sine dyrebare vassdrag, har vekket sterke protester både i våre kommuner og i kraftbransjen. Jeg er glad for at statsministeren og regjeringen har lyttet, sier Opheim.

Full jubel på kommunestyret i Namsskogan.

Kommunestyret i Namsskogan feiret i kveld beskjeden som fortsatt sikrer kommunen kraftmidler.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Massiv motstand

21 organisasjoner fra NHO til LO, kraftselskap, vertskommuner og miljøbevegelsen har i høringen bedt regjeringen om å beholde dagens ordninger som gir vertskommunene og fylkene direkte inntekter fra vannkraften.

På landstinget til KS 12. februar ble det fremmet krav om at regjeringa legger vekk det omstridte skatteforslaget.

«Å utnytte vannkraft har i mer enn 100 år gitt lokalsamfunn direkte inntekter gjennom lovfestede ordninger. Landstinget venter at vertskommunene for vannkraft får ført vidare de nåværande ordningene som sikrer en del av verdiskapinga», krevde KS.