Registrerte færre bjørner i Trøndelag

Det er registrert færre bjørner i Trøndelag de to siste årene.

Bjørn (K)
Foto: Jonas Olsen / NRK

I 2006 ble det påvist DNA-spor etter 34 bjørner i Trøndelag. I 2008 ble det registrert 26 dyr, viser tall fra Direktoratet for naturforvaltning.

Usikkert om bestanden er mindre

Nedgangen i antallet registrerte dyr betyr ikke nødvendigvis at det har blitt færre bjørner i den trønderske villmarka.

- Vi kan ikke med sikkerhet si at vi har greid å fange opp hår eller ekskrementer fra alle bjørnene som har vært innom i løpet av fjoråret, sier Morten Kjørstad i Direktoratet for naturforvaltning.

Han viser også til at det ble samlet inn færre prøver i 2008 enn i 2006.

Kjørstad sier disse resultatene ikke vil gjøre det vanskeligere å få felle skadebjørn dersom det skulle oppstå en skadesituasjon.

- Det at det er registrert færre bjørner i 2008 enn i 2006 medfører ikke at det blir vanskelig å få fellingstillatelse, sier Kjørstad.

Flest i Nord-Trøndelag

Storparten av bjørnene befinner seg i Nord-Trøndelag, i 2006 ble det påvist spor etter 29 bjørner. I tillegg ble to dyr skutt. I sørfylket ble det registrert tre dyr.

I 2008 ble det funnet spor etter 25 bjørner i Nord-Trøndelag og bare ett dyr i Sør-Trøndelag.

Tallene er utarbeidet av Bioforsk. Fagfolkene har gjort DNA-analyser av ekskrement-, hår-og vevsprøver som er samlet inn av elgjegere, turgåere og naturoppsyn. På den måten har de kartlagt hvor mange ulike bjørner som har oppholdt seg i de ulike fylkene i løpet av året.

I alt ble det samlet inn over 800 prøver i Norge i fjor. Det ble registrert spor etter drøyt 120 bjørner.

Siste fra Trøndelag

Elisabeth Strand Mølster

Ferske TV-nyheter fra Trøndelag

Ferske TV-nyheter fra Trøndelag