NRK Meny
Normal

Registrerte 32 bjørner

Det ble registrert 32 forskjellige bjørner i Trøndelag i fjor. Det viser DNA-analyser av hår og ekskrementer som ble samlet inn.

Bjørn.
Foto: NRK.


For første gang er ekskrementer og hår samlet inn i Trøndelag for å få en oversikt over hvor mange bjørner vi har gående i naturen vår. I dag ble resultatet lagt frem under en pressekonferanse hos Direktoratet for naturforvaltning.

Det innsamlede materialet viser at vi har minst 32 bjørner i Trøndelag.

- Det er mulig at det er bjørner man ikke har fanget opp ekskrementer etter, så tallet kan være noe større. Men i deler av disse områdene har arbeidet vært svært omfattene så tallene er nok gode, sier Morten Kjørstad hos Direktoratet for naturforvaltning.

Landets bjørnefylke


Nord-Trøndelag viser seg å være det store bjørnefylket her i landet. 31 bjørner ble registrert, men to av disse ble skutt i fjor.

Lierne peker seg ut med i alt 17 registrerte bjørner.

Viltforvalter Paul Harald Pedersen i Nord-Trøndelag er likevel ikke overrasket, og viser til at man i 2001 registrerte nesten like mange dyr under sporing på vårsnø:

- Vi var på riktig spor og avviket er ikke stort. Fordelen med denne undersøkelsen er at man skille ut hann- og hunndyr, sier Pedersen til NRK.

Trolig for få


Selv om det er registrert 11 hunnbjørner og 20 hannbjørner i Trøndelag er det trolig fortsatt et stykke igjen til bestandsmålet nådd. Det ble satt av Stortinget da den nye rovviltmeldinga ble lagt fram i 2004. Der står det at vi skal ha fem årlige ynglinger av bjørn i Midt-Norge, og for å oppnå noe slikt hvert år trengs det trolig mer enn 50 bjørner.