Regionrådet krever tid og penger

Midt-Trøndelag regionråd krever at regjeringen gir Nord universitet både mer tid og penger for å få akademisk kompetanse på plass som sikrer universitets fremtid. Det tar mer enn to år å bygge opp faglig kvalitet samtidig med fusjonsprosessen som fortsatt pågår. I uttalelsen til utdanningsministeren påpeker Regionrådet at kravet om å heve kvaliteten ikke må gå utover profesjonsutdanningen som er viktig for hele regionen.