Hopp til innhold

Refser legevakta for Trondheim og omegn

Fylkesmannen peker på for lav bemanning, lang ventetid og ubesvarte telefoner hos legevakta for Trondheim og nabokommunene.

Legevakta ved St. Olavs hospital, som dekker Trondheim og flere nabokommuner

REFS: Legevakta ved St. Olavs hospital, som dekker Trondheim og flere nabokommuner, får refs i tilsynsrapport.

Foto: Morten Andersen / NRK

Refsen kommer i en foreløpig tilsynsrapport mot legevaktordningen som holder til på St. Olavs hospital, skriver Adresseavisen.

– Trondheim kommune, som vertskommune for Legevaktsamarbeidet i Klæbu, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim, har ikke forsvarlige systemer for styring, ledelse og kontroll med virksomheten. Det foreligger betydelig risiko for svikt i tjenesteytingen, skriver Fylkesmannen i rapporten.

Fylkesmannen har ført tilsyn med legevakttjenestens organisering, styring og ledelse, kompetanse, kommunikasjon og samhandling, oppfølging av prøvesvar, samt dokumentasjon.

Lang ventetid

Dette er blant punktene Fylkesmannen trekker frem:

  • Lang ventetid på telefonen og mange får ikke svar.
  • For lav bemanning i ytre ekspedisjon, der det kun er én sykepleier.
  • Vurderinger av pasienter bygger på den enkelte sykepleiers skjønn, ingen parameter for vurdering av hastegrad.
  • Ingen systematisk opplæring, trening og kontroll av akuttmedisinske ferdigheter hos personellet, som også inkluderer medisinstudenter.
  • Organisasjonen fungerer ikke etter hensikten.
  • Ledere på forskjellige nivå sier at de har en stor arbeidsbelastning, og ikke tid til annet enn å løse oppgaver rundt den løpende driften av legevakta.
  • Uklarhet rundt hvem som har det faglige ansvaret for tjenester og prosedyrer.

Noe kan fikses raskt

Helge Garåsen

Avvik er alltid hard kritikk, vedgår kommunaldirektør Helge Garåsen i Trondheim.

Foto: Form Kallestad / Scanpix

Avvik er alltid hard kritikk, vedgår kommunaldirektør Helge Garåsen i Trondheim:

– Det som går på organisatoriske forhold, kvalitetsstrukturer, håndtering på telefon og systemer for god oversikt og flyt til hverdags, kan vi gjøre noe med ganske raskt, sier kommunaldirektør Helge Garåsen i Trondheim kommune til NRK.

Han vil ikke love økt bemanning kun basert på den foreløpige rapporten:

– Jeg må få se på den endelige rapporten og jobbe med tiltak. Vi må se om det omhandler organisering, eller om det faktisk påpekes kapasitetsproblemer som det er vanskelig å gjøre noe med, sier kommunaldirektøren.

Ikke alltid legevakt

Ifølge Garåsen skyldes kapasitetsproblemene delvis plassmangel, noe som ikke blir bedre før et nytt legevakt-bygg kommer i 2018.

– En av tingene vi må jobbe aktivt med, er å prøve å forhindre at folk som egentlig burde ha gått til fastlegen, går til legevakta. Slik kan legevakta håndtere det som faktisk haster og er akutt. Det vil løse ganske mange av problemene på dager med stor pågang, sier han.