Reduserte medisinbruk med 96 prosent

Midt Norsk Havbruk og Bjørøya Fiskeoppdrett bruker mye mindre medikamenter. Det er store investeringer i nytt utstyr som hjelper oppdrettsbedriftene i kampen mot lakselusa.

Mekanisk renseutstyr for laks

Ved hjelp av denne mekaniske avluseren har medikamentbruk på fisk blitt mye mindre.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Tore Holand

Tore Holand er fornøyd med færre lakselus.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– I 2015 kom vi i en situasjon at vi måtte slakte all høstfisken til jul fordi vi mistet kontroll på lusesituasjonen, og det var ingen av de kjemiske stoffene som funket lenger.

Det forteller Tore Holand. Han er daglig leder ved Midt Norsk Havbruk, og har fått kjenne på konsekvensene av lakselus ved sin egen bedrift.

Men nå har bedriften tatt grep, blant annet ved å bygge en mekanisk avluser til anlegget verdt 60 millioner kroner.

– Vi tok noen store grep og bestemte oss for å bygge et mekanisk system. Det fikk vi levert i mai 2016. Fram til jul har vi nå kun benyttet mekanisk avlusing og ferskvannsbading i brønnbåt.

Og investeringen har gitt resultater for selskapet.

– Vi har redusert bruken av medikamenter med 96 prosent, forteller Holand.

Kyst.no har også omtalt denne saken tidligere.

– Full kontroll

Renseutstyr for fisk

Fisken blir sendt gjennom den mekaniske avluseren.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Bruken av færre medikamenter og bedre løsninger gjør også nå at bedriften har færre problemer enn tidligere.

– Vi har full kontroll på lusekontrollen nå, og er sikker på at vi skal klare det like godt i tiden framover. Summen av tiltakene uten medikamenter, gjør at oppdrettsnæring vil gå mye bedre framover.

Den nyheten gleder Jon Arne Grøttum i Sjømat Norge.

– De har jobbet veldig godt mot lakselus. Lakselus er den store utfordringa for næringen, og de bruker mye ressurser på å ha kontroll over lakselusa.

Bruker mer penger

Jon Arne Grøttum

Jon Arne Grøttum i Sjømat Norge

Foto: Sjømat Norge

Grøttum i Sjømat Norge forteller at oppdrettsselskapene bruker mer penger på å bekjempe lakselusa.

– Det har de gjort i flere år. I fjor ble det brukt over fem milliarder kroner på å bekjempe lakselusa.

Lukket anlegg har også vært diskutert som den beste løsningen for å holde lakselusa unna, men så langt har de ikke kommet ennå.

– Lukket anlegg kan være aktuelt i den første produksjonsfasen, men det ligger langt fram i tid å bruke lukket anlegg gjennom hele produksjonen, sier Grøttum.