Redusert fremkommelighet på E6 Kvål

På E6-strekningen mellom Trondheim og Støren er det redusert fremkommelighet på grunn av trafikkuhell, melder Vegtrafikksentralen.