Reddet Rock City fra konkurs

Namsos-politikerne reddet torsdag kveld Rock City fra konkurs ved å ettergi husleia både for 2011 og 2012.

Rock City

Rock City berget unngå konkurs i dag, da Namsos-politikerne slettet husleiegjelda for både 2011 og 2012 på 7,5 millioner kroner.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Morten Stene

Namsos-ordfører Morten Stene stemte for å redde Rock City fra konkurs.

Foto: Espen Sandmo/NRK

Rock City har hatt konkursspøkelset hengende over seg fordi selskapet har en negativ egenkapital på nærmere 11 millioner kroner, og fordi de ikke har betalt husleie til Namsos kommune siden 2011.

– Med tungt hjerte

– Det er med tungt hjerte jeg stemmer for å ettergi husleiegjeld for 7,5 millioner kroner. Det er penger kommunen kunne brukt på andre gode formål. Men det er viktig å redde Rock City fra konkurs i denne omgang til vi får utredet saken nærmere, sier Marit Haukø fra Arbeiderpartiet som sitter i formannskapet i Namsos.

I formannskapet gikk åtte av ti representanter inn for å slette de to siste årenes husleie for Rock City.

I kommunestyret senere torsdag kveld, ble det også et klart flertall for å slette husleiegjelda til Rock City.

Rock City har fått mye kritikk for sin håndtering av økonomien etter at bransje- og opplevelsessenteret ble åpnet 11. november 2011 med blant andre flere statsråder til stede.

Departementet krever svar

Nå har Kulturdepartementet sagt nei til videre tilskudd hvis ikke økonomien bringes i orden. Dagens vedtak er et ledd i arbeidet med å sikre Rock City flere statlige penger.

– Dette vedtaket styrker Rock Citys sak i forhold til Kulturdepartementet, sier Namsos-ordfører Morten Stene.

I slutten av mai skal Namsos-politikerne fatte den endelige beslutningen om Rock Citys videre skjebne. Inntil da skal saken utredes av kommunen, og Rock City skal lage en plan for hvordan de skal komme seg videre ut av den økonomiske hengemyra.

Museet kan ble overdratt

Det store Opplevelsessenteret i Rock City, eller Trønderrockmuseet, kan bli overdratt til enten Rockheim i Trondheim eller Museet Midt i Nord-Trøndelag. Også dette spørsmålet skal nå vurderes, og vil være avgjørende for politikernes vedtak i mai.

Problemet for Namsos kommune er at de har garantert for en husleiekontrakt i Rock City-bygget som går over 20 år. I tillegg har de garantert for et lån på 20 millioner kroner som ble tatt opp for å bygge Opplevelsessenteret.

Namsos-rådmann Hege Sørlie mener det er bedre for kommunen å garantere for videre drift av Rock City, enn å slå selskapet konkurs gjennom å drive inn den ubetalte husleia.

– En konkurs kan få store samfunnsøkonomiske og omdømmemessige konsekvenser. Det kan være reduksjon av arbeidsplasser i forhold til driften av Rica Rock City Hotel, og omkringliggende virksomheter, mener rådmannen.

Rock City i Namsos har de siste årene mottatt over 50 millioner kroner i offentlig støtte fra stat, fylkeskommune og kommune.