Mange foreldre tør ikke prate med barn om seksuelle overgrep

9 av 10 nordmenn er enige i at barn må lære om seksuelle overgrep i skolen. Men mange foreldre er usikre på hvordan de selv skal ta opp tematikken med barna sine.

Elever ved Brundalen skole

VIKTIG LÆRING: NRK har tidligere besøkt Brundalen skole, hvor også de aller yngste barna får seksualundervisning. Disse tre er elever i andre trinn.

Foto: Frida J. Krüger / NRK

– Det er stor usikkerhet om dette temaet blant voksne.

Det sier spesialrådgiver for barns rett beskyttelse mot vold og overgrep i Redd Barna, Silje Vold.

Redd Barna jobber for at alle barn skal få oppfylt sine rettigheter, blant annet retten til å være trygg og beskyttet mot vold og seksuelle overgrep. Som en del av dette arbeidet, har de nettopp kartlagt nordmenns kunnskaper og holdninger om tematikken.

Noe av det som kommer frem i rapporten, er at nesten alle synes det er viktig at barn lærer om seksuelle overgrep i skolen. Men bare rundt halvparten oppgir at de selv har pratet med barnet sitt om temaet.

Usikre foreldre

– Når disse får spørsmål om hvorfor de ikke har gjort det, svarer en tredjedel av de ikke vet. «Vet ikke» går igjen som svar på spørsmål om både vold og seksuelle overgrep. Selv om de synes det er viktig at barn lærer om dette, vet de ikke selv hvordan de skal bidra til slik kunnskap, sier Vold.

Om lag 1000 voksne er intervjuet. Redd Barna har gjort tilsvarende undersøkelse også tidligere.

– Et positivt funn, er at langt færre enn før tror barn blir redde av å lære om seksuelle overgrep, sier Vold.

Dessuten er det langt flere nå som synes det er viktig at barn må lære om seksuelle overgrep.

9 av 10 mener altså at dette bør skje i skolen. Rundt halvparten synes opplæringen kan starte i barnehagen.

Men skjer det i praksis? I altfor liten grad, skal vi tro norske foreldre.

Stor forskjell på hva barn lærer

Fagfolk mener åpenhet med barn om seksualitet og kropp er avgjørende for å forebygge seksuelle overgrep.

I januar var NRK på besøk i andre trinn på Brundalen skole hvor de aller yngste elevene har undervisning om dette.

– Hele 39 % av foreldre mener barna deres ikke har lært om seksuelle overgrep i skolen eller i barnehagen, sier Vold.

Bare en av fem voksne svarer at temaet seksuelle overgrep har vært tema på foreldremøter i skole eller barnehage. Enda færre oppgir at det har vært på dagsorden på fritids- og idrettsarenaer.

Rapporten fra Redd Barna tyder på at det er store forskjeller i hva og hvor mye norske barn lærer om seksualitet og seksuelle overgrep i barnehage og skole.

Om barn lærer om dette, avhenger i stor grad av om de tilfeldigvis treffer på en ildsjel, sier Vold:

– Det er viktig at vi har ildsjelene, men det må settes i system. Barna trenger å lære om dette hjemme, men også i skole og barnehage. De barna som trenger denne kunnskapen mest, får den kanskje ikke hjemme – fordi hjemmet er et utrygt sted. Derfor må skoler og barnehager være sitt ansvar bevisst.

Portrettbilde av Silje Vold

MÅ LÆRE FOR Å BLI TRYGGE: Silje Vold i Redd Barna mener at barn må lære om seksuelle overgrep både hjemme og på skolen.

Foto: Nora Lie

Redd Barna har nå utfordret kunnskapsminister Guri Melby (V) til å sette i gang et kompetanseløft om vold og overgrep blant alle som jobber i barnehage eller skole.

– Dette bør stå øverst på agendaen til alle politiske partier, sier Vold.

Hvordan prate med egne barn om seksuelle overgrep?

– Det er viktig at barna lærer hva som er seksuelle krenkelser og grenseoverskridende atferd, sier Marita Sandvik.

Hun er rådgiver ved RVTS Midt. De har nylig laget en veileder og et e-læringsverktøy om seksuell skadelig atferd til skoleansatte, som snart blir tilgjengelig for alle på nett.

På spørsmål om hvordan foreldre skal prate med barnet sitt om seksualitet og seksuelle overgrep, sier hun at det viktigste er å ikke gjøre det til noe mer mystisk og skremmende enn annet som er vanskelig.

– Snakk med barn om dette på samme måte som for eksempel som mobbing og utestenging. Ikke gjør temaet til noe mer spesielt, sier hun.

Portrettbilde av Marita Sandvik, rådgiver i RVTS Midt

– SNAKK MED BARNA: Det er oppfordringen fra Marita Sandvik, rådgiver ved Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) og Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri på Brøset.

Foto: Frida J. Krüger / NRK

Et av rådene hennes er å tilpasse språket barnets alder. Til seksåringen bør du heller si tissen og puppene enn penisen og brystene, forklarer hun.

– Grip anledningen til å snakke om tematikken når den byr seg. Det kan være hvis barnet ser film eller TV hvor temaet dukker opp, sier Sandvik.

Vanskeligst med ungdom

Ifølge henne er det ofte lettere å snakke om temaer knyttet til seksualitet med de yngste barna kontra de som er i puberteten.

– Når du skal snakke med en ungdom om dette, bør du ikke forvente at de deltar noe særlig i samtalen. La dem lytte, sier hun.

Det å ha en ikke-dømmende holdning er viktig for at barn skal åpne seg til foreldrene, dersom de har opplevd noe ubehagelig eller forvirrende.

– Foreldre bør gi de en trygghet på at de da ikke får kjeft, men derimot hjelp, sier hun.

I tillegg sier hun det er viktig å lære barn og unge «seksuell folkeskikk».

– Seksualisert språk og seksualiserte skjellsord kan smitte over på barn. Vær en god rollemodell, oppfordrer hun.