Reagerer sterkt på beitenekt

Bondelaget i Nord-Trøndelag reagerer sterkt på at Mattilsynet vil nekte sauebønder å sende dyra på beite neste år.

Trine Hasvang Vaag

Bondeleder Trine Hasvang Vaag reagerer sterkt på Mattilsynets pålegg om beitenekt.

Foto: Frank Almås / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Mattilsynet varslet idag beitenekt for sauebønder med store tap. Tilsynet har gått gjennom tapstall for 2008-2010, og sender nå ut brev til bønder med de høyeste tapstallene.

– Svært drastisk

– Dette er et svært drastisk tiltak, som vil frata folk levebrødet. I stedet må regjeringen få fortgang i arbeidet med en ny rovdyrpolitikk, sier leder Trine Hasvang Vaag i Nord-Trøndelag Bondelag.

Men tilsynet har nå beregnet en gjennomsnittlig tapsprosent for de siste tre beitesesongene. Varsel om beitenekt går nå til sauebønder i Midt-Norge som Mattilsynet mener har alt for høye tapstall i forhold til dyrevelferdsloven.

"Dersom nye tiltak ikke settes inn, eller tapene i beitesesongen 2011 fortsetter i samme størrelsesorden som i de foregående årene vil Mattilsynet vurdere å gi pålegg om begrensninger i bruk av utmarksbeite til beitedyr i beitesesongen 2012.", står det i brevet fra Mattilsynet i Midt-Norge.

– Uakseptable høye tap

– Beitedyrtapene er uakseptabelt høye i mange områder, og vi er bekymret med hensyn til dyrevelferden, sier Ole Fjetland som er assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet.
Han sier beiterestriksjoner er siste utvei etter at andre tiltak er forsøkt.

– Ved å informere om mulige beiterestriksjoner for 2012 allerede nå, mener Mattilsynet at dyreholdere med høye tap over tid vil få tid til å prøve tiltak som ennå ikke har vært forsøkt, sier Fjetland.

Det betyr i praksis at dyreeierne må bruke årets beitesesong til å redusere tapene. – Dersom de setter i verk tiltak som reduserer tapene vesentlig, kan de unngå restriksjoner i 2012, sier Fjetland.

– Feilslått politikk

Men bondelederen i Nord-Trøndelag reagerer på dette.

– Vi er enige i at tapene er altfor store, men det er den feilslåtte rovdyrpolitikken som er årsaken. Det er ikke riktig at den enkelte bonde skal betale regninga for dette, sier Trine Hasvang Vaag.

Sau drept av ulv

Mattilsynet mener alt for mange sau blir drept av rovdyr, og truer nå med beitenekt.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Nå kan sauebønder med mer enn 20 prosent tap i snitt de siste tre årene bli rammet av restriksjoner på beite neste år. I Nord-Trøndelag vil dette dreie seg om mellom ti og 15 sauebruk.

I hele Midt-Norge er det nå 2016 sauebruk med over 300.000 sau og lam.

Bare i akuttsituasjon

– Beitenekt er ikke i tråd med Stortingets vedtatte rovdyrpolitikk, som har en todelt målsetting om både beitedyr og rovdyr i utmarka, sier Trine Hasvang Vaag.

Hun viser også til at Høyesterett har fastslått at beitenekt bare kan benyttes i en akutt situasjon, og den må være tidsavgrenset. Dommen fastslår også at husdyreiere må holdes skadesløse som følge av storsamfunnets rovdyrpolitikk.

Trine Hasvang Vaag krever at tallet på rovdyr i regionen må ned.

– I dag har vi dobbelt så mange rovdyr som Stortingets gjeldende bestandsmål tilsier. Stortinget må vedta nye, lavere bestandsmål hvis det skal være mulig å drive beiting i utmarka, sier Vaag.

Hun mener beitenekt vil bety kroken på døra for mange sauebønder i Trøndelag.