Reagerer kraftig på Blå Kors-kutt

Både ansatte og rusmisbrukere reagerer på at Blå Kors Lade behandlingssenter i Trondheim er nødt til å redusere tilbudet neste år.

Knut Krogstad

BEKYMRET: Representant for legene ved Blå Kors Lade behandlingssenter, Knut Krogstad, er bekymret for at pasientene ikke skal få den behandlingen de trenger.

Foto: Elisabeth Skarrud / NRK

– Jeg synes det er kjempetrist at bredden i behandlingstilbudet skrenkes inn. Selv har jeg vært i behandling i mange år og fikk god hjelp på de forskjellige plassene jeg har vært. Blant annet på Lade behandlingssenter, sier Harald Thommassen, en av dem som har fått hjelp ved utredningsavdelinga på Lade.

Sju døgnplasser fjernes ved den såkalte utredningsavdelingen ved Blå Kors Lade behandlingssenter neste år.

Dette skjer som følge av at Helse Midt-Norge har inngått nye avtaler med private aktører for behandling av rusmisbruk.

De skal kjøpe en rekke tjenester fra Kvamsgrindkollektivet og Lade behandlingssenter neste år, men samarbeidet med utredningsavdelinga avsluttes.

Vil finne erstatning

Henrik Sandbu er konstituert fagdirektør i Helse Midt-Norge. Han mener at pasientene vil få like gode tilbud andre steder når utredningsavdelinga på Lade reduseres.

Henrik Sandbu

Henrik Sandbu, konstituert fagdirektør i Helse Midt-Norge, tror ikke at pasientene vil lide av innstrammingen.

Foto: Eir-J.Bue

– Når det gjelder den utredningsavdelingen på Lade, så vil de pasientene få et fullgodt tilbud i våre egne helseforetak. De vil få et godt tilbud ved St. Olavs Hospital, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag, sier Sandbu.

Hovedtillitsvalgt for sykepleierne ved Blå Kors Lade behandlingssenter, Oda Karoline Ingstad deler ikke denne oppfatningen. Hun frykter at noen pasienter vil falle utenfor.

– Jeg er redd for at det er pasienter som ikke er i stand til å ta imot annen type tilbud og som vil stå uten et tilbud på grunn av det. Vi ser at den pasientgruppa som er hos oss, er der fordi vi skal finne grunnlidelsen som er motivasjon for å ta imot hjelp, og som også sørger for at riktig hjelp blir gitt videre, sier Ingstad.

– Bryter med føringene

Ida Karoline Ingstad

Hovedtillitsvalgt for sykepleierne ved Blå Kors Lade, Oda Karoline Ingstad, frykter at ruspasienter kan miste tilbudet sitt.

Foto: Elisabeth Skarrud / NRK

Det vekker også sterke reaksjoner ved behandlingssenteret at Helse Midt-Norge tar oppdrag fra en privat aktør og overfører disse til det offentlige. Regjeringa påla for et par år siden helseregionene å øke antall døgnplasser for rusomsorg i det private. Helse Midt-Norge var det eneste foretaket som ikke oppfylte kravet.

– Vi deler fullt ut den bekymringa som Oda har gitt uttrykk for her. Vi ser at det er ei pasientgruppe som har store sammensatte problemer og som har få behandlingstilbud. Det at utredningsavdelinga faller bort, ser vi på med stor bekymring, sier legenes representant ved behandlingssenteret, Knut Krogstad.

Å flytte ytterligere ressurser til det offentlige bryter med føringene fra Regjeringa og samarbeidspartiene, mener han.

– Så vidt jeg kan forstå er ikke intensjonen i oppdragsbrevet innfridd, sier Krogstad.

Henrik Sandbu i Helse Midt-Norge mener de har sitt på det tørre.

– Vi har vært i en tett dialog med departementet i denne prosessen, og de er så langt vi har forstått fornøyde med de tilbakemeldingene vi har gitt, sier han.