Reagerer kraftig på bjørnejakta

Jakten på bjørn i Selbu og Tydal har vært resultatløs, men ifølge naturvernforbundet har den også vært meningsløs. De reagerer kraftig på bjørnejakta.

Brunbjørn

Bjørnejakta er i gang i Selbu og Tydal. Det skaper reaksjoner (arkivfoto)

Foto: Per Løchen, NTB Pluss / Scanpix

Miljødirektoratet har sagt ja til ekstraordinær felling av én bjørn i Selbu og Tydal. Onsdag ble det søkt med helikopter etter bjørnen, men uten resultat.

– Det var store tap i flere beitelag i fjor, og etter gjentatte fellingstillatelser i fjor sommer som ikke gav noen resultat og ikke noe resultat av lisensjakta nå i høst, så kom rovviltnemnda med ei oppfordring til Miljødirektoratet om at de burde gi en fellingstillatelse på vårsnø, sier Marit Kjøsnes Renå, landbruksrådgiver i Selbu.

Men naturvernombudet mener denne jakta har vært helt meningsløs.

– Her skal det skytes bjørn som ikke har tatt en eneste sau. Å sette inn så mange ressurser på å ta en bjørn som kun har kommet ut av hiet mener vi er veldig dårlig naturforvaltning, sier Fagleder i Naturvernforbundet, Arnodd Håpnes.

– Skal være siste utvei

Arnodd Håpnes

Fagleder i Naturvernforbundet, Arnodd Håpnes mener fellinga av bjørnen i Selbu og Tydal er meningsløs.

Foto: Jo Straube

Ifølge Bernkonvensjonen er det kun lov til å skyte bjørn og andre fredede arter hvis de gjør skade på husdyr eller oppfører seg truende mot mennesker.

– Skyting skal være aller siste utvei. Det står eksplisitt i Bernkonvensjonen som Norge har undertegna. Det er i strid med konvensjonen og med naturformangfoldloven fordi vi skal bygge opp bjørnebestanden i Norge, sier Håpnes.

Susanne Hanssen, seniorrådgiver Miljødirektoratet, mener de har gode grunner til å felle bjørnen som nå vandrer rundt i Selbu og Tydal.

– Vi tok denne beslutninga på bakgrunn av at det har vært en betydelig økning av skader forårsaket av bjørn på sau i Trøndelag, blant annet i Selbu. I tillegg anser vi det som at bjørnen har et relativt høyt skadepotensial når den beveger seg i dette området, sier hun.

Bjørnespor Selbu

Disse ferske bjørnesporene ble oppdaget i påsken.

Foto: Henrik Selboe

Lav bjørnebestand

Bjørn er en truet og en fredet art i norsk natur, og bestandsnedgangen har vært stor de siste årene. Stortinget har vedtatt at Norge skal ha mer enn dobbelt så høy bjørnebestand enn det det er i dag.

– Vi har ikke kjennskap til om akkurat denne bjørnen har forårsaket skade, men den oppholder seg såpass lang fra det som er ansett som bjørneområde, derfor har vi valgt å iverksette felling av denne bjørnen, sier Hanssen.

Arnodd Håpnes mener at denne typen forebyggende tiltak ikke er greit.

– Å skyte en bjørn som kanskje tok noen sauer for ni måneder siden er en vanvittig meningsløs forvaltning av våre mest truede arter i naturen. Det er også en upresis forvaltning fordi vi vet at bjørner som våkner etter vintersøvn kan gå veldig langt på kort tid. Og de er ofte ute av området der den har ligget i hi når sauene slippes på beite, sier Håpnes.