Rasofre må vente ett år

Boligområdet som ble avskåret i Namsos på grunn av det store leirraset er svært utrygt. Det viser ekspertrapporten.

Ras i Namsos
Foto: Lars Erik Skjærseth

54 beboere i Kattmarka må dermed vente i minst ett år dersom de ønsker å flytte tilbake til husene sine.

Da rapporten fra området ble lagt frem på et folkemøte i går kveld kom det frem at hele området ligger på ustabil kvikkleire.

Dermed må det omfattende rassikring til før folk kan flytte tilbake.

15 hus er avskåret

I går kveld kunne ekspertene legge frem rapporten etter undersøkelsene i og rundt rasområdet ved Kattmarka i Namsos. 15 bolighus står avskåret etter raset.

Men selv om området er svært utrygt, så kan det rassikres, og det er mulig å lage en vei over rasgropa. Det mener sjefsingeniør Mads Johnsen i NVE.

- Vi forventer at vi kan være ferdig med anleggene og at folk kan flytte inn tidligst i februar 2010, sier Johnsen.

- Blir dette trygt?

- Ja, her skal det bli trygt å bo.

Delte meninger blant beboerne

Blant de svært mange fremmøtte var det delte meninger om det som kom frem på møtet.

Noen var glade for at de endelig fikk et svar på når de kan forvente å flytte hjem, mens andre mente at det blir umulig å flytte hjem når de vet at hele grunnen hviler på kvikkleire

Ordføreren i Namsos sier saken skal opp i kommunestyret, men ser det som utenkelig at rassikringa til 20 millioner kroner ikke blir gjennomført.

- Jeg håper at tida er med på å lege noen sår, slik at folk ser hva NVE nå gjør for å trygge området. Jeg tror dette området vil bli et av de tryggeste vi har i kommunen, sier ordfører Morten Stene (Ap).

Ras i Namsos
Foto: Lars Erik Skjærseth