Rasfare stenger Rørosbanen

Rørosbanen er igjen stengt mellom Røros og Støren, denne gangen på grunn av fare for ras. En feil på sporet stenger Dovrebanen.

Jordras på Rørosbanen ved Kotsøy

Lokaltoget gikk av sporet etter å ha kjørt gjennom et jordras ved Kotsøy mandag.

Foto: NSB

Mandag ble strekningen stengt etter at det gikk et jordras ved Kotsøy . Et lokaltog med 22 passasjerer på vei nordover kjørte inn i raset, og spora av. Ingen ble skada, men strekninga mellom Røros og Støren var stengt resten av kvelden.

Nå er samme område på Rørosbanen stengt igjen, på grunn av rasfare. Ifølge Jernbaneverket vil strekninga tidligst åpne onsdag ettermiddag. Det settes opp alternativ transport for passasjerene.

– Vi ønsker ikke å kjøre tog slik forholdene er nå. Vi avventer til onsdag og fatter da en ny beslutning om mulig åpning i løpet av ettermiddagen, opplyser pressevakt Kjell Bakken i Jernbaneverket til NTB.

Dovrebanen også stengt

Dovrebanen er også stengt mellom Oppdal og Kongsvoll på grunn av en feil på sporet. Dagtoget fra Trondheim som kommer til Oslo i kveld ble stående på Oppdal.

– Det som skjedde var at det i løpet av ettermiddagen ble oppdaget utglidning av grus og pukk på et punkt under skinnegangen. Elva hadde vasket ut litt av pukken, og vi måtte stenge sporet for å utbedre skadene, sier Bakken til NTB.

Jernbaneverket håper å kunne åpne Dovrebanen før nattoget fra Trondheim til Oslo skal gå tirsdag.

Flere rasproblemer

Rasstedet på Nordlandsbanen ved Muruvik.

Rasstedet på Nordlandsbanen ved Muruvik.

Foto: Morten Andersen / NRK
Jordras på E14 vest for Flornes i Stjørdal.

To sjåfører så et jordras komme på E14 i Stjørdal.

Foto: Tor Aage Hansen / NRK

Nordlandsbanen er fortsatt stengt mellom Hell og Hommelvik.

Store steiner gled ut under jernbanelinja ved Muruvik, og Jernbaneverket håper fortsatt å kunne åpne linja tidligst torsdag. her går det også buss i stedet for tog.

Veiene også påvirka

Tidligere i dag gikk det et jordras på E14 én kilometer vest for Flornes i Stjørdal. Det var en bekk dro med seg store mengder skog, jordmasser og stein over veien.

Veien ble først stengt, nå er veien åpna for dirigering. Statens vegvesen melder at veien kan bli stengt i korte perioder under arbeidet. De venter å bli ferdige med jobben i løpet av kvelden.

Åpne veier

Det gikk to ras ovenfor fv 30 ved Singsås.

Det gikk to ras i skråninga over fv 30.

Foto: Jens Gunnar Fløttum / NRK

Fv 30 er nå åpna mellom Fjesetbrua og Singsås. Veien var tidligere stengt i ett felt etter et jordras , og nå er begge kjørefelt åpne.

Fv 160 er åpna mellom Skjækerfossen og Kleppen i Verdal etter å ha vært stengt på grunn av flom.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.