Flodbølgen kostet rundt 30 millioner

Oppryddingen etter raset på Statland vil koste rundt 30 millioner kroner. – Det er utenkelig at kommunen skal klare dette alene. Vi må få hjelp fra staten, sier rådmannen etter å ha sett den ferske rapporten.

Statland

Det undersjøiske raset ødela flere bygninger på Statland 29. januar.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Kjell Einvik

Kjell Einvik er rådmann i Namdalseid kommune.

Foto: Kjartan Trana/NRK

I dag ble det kjent hvor mye av bunnmassene i området hvor raset gikk, som er forurenset.

Dermed vet man også sånn noenlunde hvor mye det vil koste å rydde opp etter flodbølgen på Statland i Nord-Trøndelag i vinter.

Massene er undersøkt

– De første kostnadsberegningene var basert på en befaring. Nå er mye av massene undersøkt. Det viser seg at en god del er betydelig forurenset og må behandles spesielt, mens resten kan dumpes i fjorden, forteller rådmann Kjell Einvik i Namdalseid kommune til NRK.

Forurensingen stammer fra forskjellig type industri som har foregått i strandsonen på Statland de siste tiårene.

Et undersjøisk ras førte til en flodbølge som ødela strandsonen på Statland 29. januar i år.

Det er mye usikker kvikkleire i området, og derfor må massene skiftes ut. Og det koster mye penger.

– Gode signaler

– Det er helt utenkelig at Namdalseid kommune alene skal ta regningen. Det vil få enorme konsekvenser for den øvrige driften av kommunen. Derfor setter vi vår lit til at staten bidrar. Vi har fått signaler om det, men vi har ennå ikke fått skriftlige garantier. Det håper vi å ha på plass i løpet av kort tid, sier Kjell Einvik.

Konsulentselskapet Rambøll anslår at 20.000 til 25.000 kubikkmeter masse må fjernes.

Nå har oppryddingsarbeidet så smått startet, og det betyr utskifting av store masser og riving av industribygg og naust.

Massene skal fraktes bort på en lekter og lette trykket på sjøbunnen ved raskanten.

Ferdig til jul

– Oppryddingen skal være ferdig i løpet av høsten, og til jul skal strandsonen være klar, sier rådmannen i Namdalseid kommune.

Et eget utvalg er nå i gang med å finne årsaken til at raset gikk i vinter.

– Så vidt jeg vet har alle aktørene fulgt de anvisningene om tiltak i strandsonen. Derfor tror jeg det er vanskelig å påstå at noen har brutt med de anvisningene de har fått, sier Einvik.

Raset fører til at det ikke lenger kan etableres tungindustri i strandkanten. Areal for planlagte rorbuer og servicebygg er også borte. I dag er 300 meter av strandsonen på Statland avstengt inntil oppryddingen og sikringen av området er ferdig.