– Ødelegger for vår stolte bondetradisjon

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, reagerer sterkt på at landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) vil oppheve boplikten i landbruket. – Grender vil bli lagt øde, og vi vil få mindre matproduksjon, sier han.

Lars Petter Bartnes

– En avvikling av konsesjonsloven og boplikten vil gi en tydeligere sentralisering av matproduksjonen, mener leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Foto: Norges Bondelag

Landbruksdepartementet sendte onsdag ut på høring et forslag om å avvikle konsesjonsloven og boplikten. Jordloven og driveplikten foreslås beholdt, men landbruksminister Sylvi Listhaug har allerede varslet at priskontrollen vil bli fjernet.

– Dette er en voldsom endring av rammevilkårene for landbruket. Boplikt, driveplikt og konsesjonsvilkårene er en av grunnpilarene i landbruket, og jeg ønsker at det skal fortsette å være et viktig virkemiddel for å oppnå mest mulig matproduksjon i Norge, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, til NRK.

Gårdsbruk

Fra matproduksjon til rekreasjon? Det kan bli resultatet for flere landbrukseiendommer hvis boplikten fjernes.

Foto: Thorberg, Erik / SCANPIX

Landbruksminister Sylvi Listhaug

Frp og landbruksminister Sylvi Listhaug vil at bøndene skal kunne forvalte sin egen jord som de vil.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

– Dagens boplikt strider mot eiendomsretten til bøndene, og har ikke ført til ønskede resultater, sa landbruksminister Listhaug i Stortingets spørretime onsdag.

– Åpner for et selskapsjordbruk

Boplikten sier at noen landbrukseiendommer må en bo på for å kunne eie, blant annet for å unngå at eiendommene blir kjøpt av folk som bare vil bruke dem som feriesteder.

– Vi tror ikke at botvang gir bolyst, sa Listhaug, og henviser til at det står 30.000 tomme gårdsbruk i Norge i dag.

Bondelagslederen mener på sin side at den foreslåtte avviklingen vil føre til at færre vil bo i distriktene og drive matproduksjon. Han er også redd grendene blir lagt øde stor deler av året.

– I dag har vi et jordbruk som kjennetegnes av personlig eierskap til jord og produksjonsenhet. Dette forslaget åpner for et selskapsjordbruk, noe som forringer muligheten til vår stolte bondetradisjon knyttet til matproduksjon.

LES: Frykter avgjørelsen allerede er tatt

– Vi vil bringe fakta inn i debatten

– Ser bondelaget noe positivt med at boplikten fjernes?

– Jeg synes det er vanskelig å se noe positivt med det. Landbruksproduksjon er viktig for å opprettholde bosetting og bolyst rundt i landet, sier Bartnes.

Han sier bondelaget i denne saken vil sørge for å bringe fakta inn i debatten, samt bruke de mulighetene som ligger i Stortinget.

LES: Navarsete: – Gunstig for de med penger

Tror ikke Listhaug har flertall i Stortinget

Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsmann, Knut Storberget, mener landbruksministeren opptrer som en elefant i et glassmagasin.

– Hun har ikke spurt om tillatelse til å være der og risikerer at mye blir knust. Det er vanskelig å se at hun har flertall i Stortinget for det hun foreslår, sa Storberget i spørretimen.

– Det er velgerne som har stemt ved valg som har gitt meg den tillatelsen, svarte Listhaug.

NRK Trøndelag akkurat nå