Hopp til innhold

– Kunnskapsministeren mistenkeliggjør iranske studenter

Studentenes og akademikerens internasjonale hjelpefond kritiserer behandlingen av de iranske studentene i Norge.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen får kraftig kritikk.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Jørn Wichne Pedersen

Kunnskapsministeren mistenkeliggjør iranske studenter i Norge, mener Jørn Wichne Pedersen.

Foto: Erik Myrum Naess

– Veldig mange iranere føler seg mistenkeliggjort i Norge. Jeg har fått mange henvendelser fra iranere som ønsker vår hjelp, sier Jørn Wichne Pedersen som er leder for Studentenes og akademikerens internasjonale hjelpefond.

I går fortalte NRK om Hamideh Kaffash og to andre iranske studenter ved NTNU i Trondheim som blir kastet ut av landet fordi UDI mener oppholdet kan føre til ulovlig overføring av kunnskap som det iranske regimet kan utnytte militært.

– For meg virker det som en klumsete måte denne saken har blitt håndtert på. Det har vært for mange upresise formuleringer fra norske myndigheter og kunnskapsministeren, sier Pedersen.

64 iranere kastet ut

I 2013 ble 64 iranske studenter kastet ut av Norge, og i mars i år sendte kunnskapsdepartementet ut et brev der de skriver at Universiteter og høyskoler har en plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen.

I brevet står det videre at det er flere bestemmelser som forbyr teknologioverføring til Iran, etter at FNs sikkerhetsråd hadde sterke indisier i
retning av at Iran utvikler kjernefysiske våpen og våpensystemer.

I et intervju til Tv2 i april i år sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaken (H) at norske myndigheter ikke må være naive når det gjelder utenlandske studenter.

– Vi må vite at norske kunnskapsmiljøer sitter på attraktiv teknologi som kan brukes til masseødeleggelsesvåpen, sa han til Tv2.

– Jeg mener dette bidrar til diskriminering.

– I dette tilfellet med studentene på NTNU, stusser jeg også over den faglige begrunnelsen, for både rektorer og andre lærere har støttet disse studentene som driver med miljøvennlig teknologi, sier Wichne Pedersen.

– Bundet av sanksjoner

– Norge er bundet av internasjonale sanksjoner mot Iran og Nord Korea, sier kunnskapsministeren til NRK.no.

– Sanksjonene skal hindre at teknologi eller kunnskap som kan brukes til for eksempel masseødeleggelsesvåpen, kommer til landene.

Torbjørn Røe Isaksen opplyser at departementet har sendt et brev til utdanningsinstitusjonene for å gjøre dem oppmerksomme på disse sanksjonene.

– Det er også for å sikre at sanksjonene ikke skal misforstås av universitetene og ramme f.eks. iranske studenter uten grunn, sier han.

– Sanksjonene gjør at noen studier er begrenset for studenter fra de relevante landene, men det er ikke mulig å lage en full liste over hvilke studier det er, og nettopp derfor må institusjonene være oppmerksomme.

– PSTs vurdering

Kunnskapsministeren understreker at det er PST som har gjort en vurdering i denne konkrete saken, og at hans departement ikke deltar i vurderingene.

– Dette er justisministerens ansvarsområde, sier han.

En egen underskriftskampanje mot diskriminering av iranske studenter i Norge har også dukket opp. Kampanjen har snart 1400 signaturer.

Hamideh Kaffash

Hamideh Kaffash frykter hun må forlate Norge, uten å ha fullført studiene ved NTNU.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK