Radiomerker elg

200 elger radiomerkes i Trøndelag ved hjelp av helikopter. Elgene vandrer lenger enn det forskerne har vært klar over.

Elg er radiomerket.

Forskerne bruker helikopter for å finne elg som skal radiomerkes. Da NRK var med i Verdal, tok det kort tid før den første elgen var oppdaget i Tromsdalen.  

Fra helikoptret ble det skutt mot den løpende elgen for å bedøve den med en pil. Selv om elgen ble bedøvet kan den følge med på alt som skjer rundt den. Blodprøver ble tatt, merker satt på ørene og et GPS halsbånd ble montert rundt halsen.

Elgen vandrer langt

Deretter fikk elgen en motgift, og den løp avgårde igjen etter kort tid. Denne radiomerkinga av elg skal gjøres med 77 elger i Nord-Trøndelag, Rissa og Bindal de neste månedene. Merkinga startet i fjor.

Hensikten er å finne ut mer om hvordan elgen vandrer, også i forhold til veg og jernbane. Radiomerkinga skal gi et grunnlag for en god forvaltning av elgbestanden i Nord-Trøndelag, Rissa og Bindal.

De første analysene viser at elgen kan vandre over langt større avstander enn det forskerne har vært klar over.

Se selv hvor elgen går

Du kan selv følge med på hvor de radiomerkede elgene går ved å gå inn på nettadressen www. ninanaturdata.no/elgprosjekt. Se at elg blir radiomerket.

                         

Elg er oppdaget av forskerne i helikoptret.

 

                        

Elgen får på seg GPS halsbånd.

 

                       

Elgen har våknet etter bedøvelsen.