Punktering på E6 Skogn

Et punktert vogntog står delvis inn i høyre kjørefelt noen kilometer sør for Norske Skog, i nordgående retning. Det er mulig å passere.