Pumper gravplasser fulle med kalk

1200 graver i Trøndelag får i sommer spesialbehandling. Med kalk og vann brytes gravene lettere ned.

Kalking på Moholt kirkegård

Slik ser det ut når gravstedene på Moholt kirkegård kalkes. Med drenering og nye jordmasser, kan gravstedene brukes igjen.

Foto: Marit Langseth / NRK

Flere gravsteder i Norge har opplevd problemer med konserverte graver. Dette skjer fordi døde tidligere ble svøpt i plast, eller fordi jorda rundt graven er for tett, slik at oksygen ikke slipper til.

Konserverte graver skaper problem

Runar Frømyhr

Runar Frømyhr, daglig leder i Nominas, har mye erfaring med kalking av graver. Han forteller at konserverte graver er et stort problem over hele landet.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Vi har rundt 2,8 millioner graver i Norge. Undersøkelser har vist at rundt 1,5 million av de gravene er det problemer med på grunn av mangel på oksygen, noe som gjør at graven blir konservert, sier Runar Frømyhr, daglig leder i Nominas AS.

Det er Nominas som har ansvaret for kalkingen av gravene blant annet på Moholt gravplass.

Graven må være minst 20 år før den kan få en slik behandling. Alle som har tilknytning til gravstedene er blitt spurt om de ønsker at gravstedet skal få denne behandlingen. Nesten ingen har sagt nei.

Kalkbehandling av gravsted

Kalkbehandlingen fungerer slik at rør stikkes ned i jorden, og gjennom kistelokket, før det pumpes kalk og vann ned i graven.

Foto: Morten Andersen / NRK

Etterlater bare benrester

Måten dette gjøres på er at det bores hull ned i jorden, og inn gjennom kistelokket. Deretter fylles graven med kalk og vann. Bare i Trondheim er det 20 000 konserverte graver. Å etablere nye gravsteder er dyrt, og det kan være vanskelig å finne ledig areal.

Trygve Jensen

Trygve Jensen, leder for Gravplassforvaltningen i Trondheim, forteller at de fleste som blir spurt er positive når de blir spurt om gravplassen til deres kjære og nære skal få kalkbehandling.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Dette nok unikt. Det er et lite pilotprosjekt vi har i Trondheim i år. De har brukt kalking blant annet i Oslo, men det gjør at de bare kan bruke plassen én gang til. Vi gjør dette med tanke på fremtidig gjenbruk, sier Trygve Jensen, som er leder for Gravplassforvaltningen i Trondheim.

For det som er spesielt i Trondheim er at gravene, i tillegg til å kalkes, skal dreneres. Ved gravbytte vil massene byttes ut, noe som gir mulighet for gjenbruk til evig tid.

– Etter en ukes tid er det bare benrester igjen, slik det var tenkt fra naturen sin side, sier Jensen.

Moholt kirkegård

Med kalkbehandling, drenering og utskifting av masser, kan gravplassene på Moholt kirkegård brukes om i gjen til evig tid.

Foto: Marit Langseth / NRK