– De vil slite med ettervirkningene

Selv uten fysiske skader vil mange av de overlevende etter bussulykken i Namsskogan slite med reaksjoner i etterkant, sier psykiater Elisabeth Bratland Romuld.

Elisabeth Bratland Romuld

– Snakk med andre, oppfordrer avdelingsoverlege og psykiater, og legger til at dette ikke trenger å være profesjonelle.

Foto: Sissel Thorsen / NRK

Tre personer omkom og en ble kritisk skadd da en turbuss med 17 sveitsere kjørte i en fjellvegg på E6 i Namsskogan tirsdag formiddag.

De 13 som slapp unna bussulykken uten store fysiske skader, blir hentet av et charterfly og fløyet hjem til Sveits i dag. De har alle tilbragt natten på Sykehuset Namsos.

– De har vært gjennom en katastrofal hendelse hvor de har opplevd tap av nær familie eller venner, og hvor deres eget liv har vært i fare. Det kommer til å sette spor hos de overlevende, sier avdelingsoverlege ved psykiatrisk avdeling på Sykehuset Namsos, Elisabeth Bratland Romuld.

LES: Sjåføren siktet for uaktsom kjøring

– Angst er den vanligste reaksjonen

bussulykke

Ifølge psykiateren kan passasjerene oppleve senvirkninger som blant annet en følelse av at faren ikke er over.

Foto: Anne Elisabeth Brekkvassmo

Romuld sier de første reaksjonene ofte er psykisk sjokk og en form for apati, og at følelsen av uvirkelighet kan være veldig sterk. De overlevende kan oppleve det som å være med i en film. De kan også føle en indre tomhet.

– Etterhvert vil de involverte kunne ta innover seg hendelsesforløpet, og da kan de ofte få sterke følelsesmessige reaksjoner. Angst er den vanligste reaksjonen, men man kan også få tankebilder som sier at "nå skjer det igjen".

Psykiateren sier det kan være umulig å få tankene vekk fra påkjenningene man har gjennomlevd. Det kan resultere i at man blir rastløs og har vanskelig for å konsentrere seg.

– Reaksjonene kan også gi kroppslige utslag som svetting, hodepine og hjerteklapp. Angsten kan sette seg i magen, og man blir kvalm og dårlig. Man kan føle seg veldig fysisk syk.

– Viktig å akseptere egne følelser

bussulykke namsskogan
Foto: Terje Næss

Like etter en slik hendelse er det viktig å være sammen med nære og kjære.

– I tillegg kan helsepersonell hjelpe til med å gjøre opplevelsen begripelig ved å skissere hendelsesforløpet, slik at man skjønner hva man har vært igjennom, sier Romuld.

Hun sier at dette er veldig viktig for å få koblet følelser og fornuft sammen. Hvis man får flashbacks i form av lukt-, syns- eller hørselsinntrykk vil man da ha kunnskap om hva det kan knyttes til, slik at man kan forstå sine egne følelser.

– Hva kan man gjøre hvis dette pågår over lengre tid?

– For det første er det viktig i startfasen å akseptere sine egne følelser, selv om de kan være forskjellige fra andres. Det er ingen fasit og ingen følelser som er rette eller gale.

– Det er også viktig å ta imot hjelp. Folk vil ofte forsøke å klare seg selv. Noen har også dårlig samvittighet for at andre ble hardere skadd enn dem selv, og tenker at hjelperessurser heller bør brukes på dem.