Hopp til innhold

PST har siktet to forskere fra NTNU

To forskere fra NTNU i Trondheim er suspendert fra sine stillinger. PST etterforsker om de har gitt informasjon til Iran som kan bidra til fremstilling av masseødeleggelsesvåpen.

NTNU

SUSPENDERT: To forskere ved NTNU skal ha invitert gjesteforskere fra Iran til skolen uten å ha informert ledelsen.

Foto: Gorm Kallestad

De to forskerne er fast ansatt på NTNU i Trondheim ved Institutt for maskinteknikk og produksjon (MTP).

Forskerne er suspendert og stengt ute fra instituttets lokaler. Det skriver Universitetsavisa som først omtalte saken.

NTNU strammer nå inn sine rutiner, forteller prorektor for forskning ved NTNU, Bjarne Foss til NRK.

Knyttes til Iran

De to forskerne ble siktet for bare noen dager siden.

– Forskningen er knyttet til et mindre miljø blant annet av tilreisende gjesteforskere fra Iran. Et sentralt spørsmål for oss er å finne ut om den forskningen kan være av betydning for fremstillelse av masseødeleggelsesvåpen, sier Trond Hugubakken, kommunikasjonsdirektør i PST, til NRK.

Ifølge Universitetsavisa slo ledelsen ved instituttet alarm da det ble oppdaget et datainnbrudd. Samtidig hadde de to NTNU-forskerne invitert gjesteforskere fra Iran på besøk. De var ved NTNU i perioden da datainnbruddene skal ha skjedd.

– PST fikk våren 2019 opplysninger fra NTNU knyttet til at det kunne ha foregått ureglementær forskning som kunne være i strid med eksportkontrollovgivningen. På bakgrunn av de opplysningene vi fikk fra NTNU så iverksatte PST i fjor høst etterforskning av saken, sier Hugubakken.

Kommunikasjonsdirektør i PST, Trond Hugubakken.

PST ETTERFORSKER TO FORSKERE: Kommunikasjonsdirektør i PST, Trond Hugubakken, kan ikke utelukke at siktelsen mot to forskere kan bli utvidet.

Foto: PST

Siktet for datainnbrudd

Han forteller til NRK at etterforskningen er i en tidlig fase og kan bli tidkrevende.

– Per nå er to ansatte ved NTNU siktet for å ha medvirket til et datainnbrudd gjennom å ha gitt noen uberettiget tilgang til et datasystem. Det er status nå, sier kommunikasjonsdirektør i PST, Trond Hugubakken.

Han sier at PST får vurdere senere om siktelsen skal utvides. Det er gjort avhør av ansatte og innhentet tekniske bevis.

De to siktede forskerne vil foreløpig ikke kommentere saken.

– Vi kommer ikke med noen kommentar på nåværende tidspunkt, sier leder i organisasjonen Tekna ved NTNU, Bjørn Skallerud, til NRK.

NTNU strammer inn rutiner

– NTNU mener vi har prosedyrer på plass. Samtidig da vi fikk nyss i den mulige alvorlighetsgraden i dette tilfelle, så har vi hatt en prosess på gang for å gå gjennom rutiner. De kommer til å bli strammet inn. Det er det ingen tvil om, sier prorektor for forskning ved NTNU, Bjarne Foss.

Han understreker at forskerne kun er mistenkt for ureglementert atferd.

Foss forteller at forskerne har hatt tilgang til en høyteknologisk lab på NTNU.

– De har også gjort analyser av avanserte materialer og koblet analyseresultatene direkte mot internett slik at de kan eksporteres hvor som helst. Det er ulovlig, sier Foss.

Prorektoren ved NTNU, Bjarne Foss, forteller til NRK at gjesteforskerne fra Iran ble invitert til NTNU uten at ledelsen ved skolen var informert.

NTNU Prorektor Bjarne Foss

SLO ALARM: Prorektor Bjarne Foss sier NTNU tok kontakt med PST i fjor vår.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK