Provosert over OL-"juks"

Fylkesordfører i Sør-Trøndelag reagerer på at staten nå må ut med 19,1 milliarder kroner hvis Tromsø skal arrangere OL i 2018.

Sandvik og OL
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Tromsø 2018 har tidligere anslått at det netto statlige tilskuddet ville være på 9,5 milliarder kroner.

I dag sa direktør Aage Enghaug i Det Norske Veritas at Tromsø 2018 vil trenge over dobbelt så mye som de har anslått.

Regjeringen fikk i dag overlevert rapporten fra Veritas, Advansia og Samfunns- og Næringslivsforskning, som har kvalitetssikret Tromsø 2018 sin søknad.

Skittent spill?

I søknaden til Tromsø 2018, der de konkurrerte mot Trondheim og Oslo, ble det anslått at vinterlekene ville koste rundt 15 milliarder kroner. Men da Enghaug i dag la frem rapporten, var totalkostnadene som staten må garantere for, kommet opp i hele 28,6 milliarder kroner. Dette er et beløp som IOC krever at staten må garantere for.

Det provoserer fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik, at Tromsø sin søknad vant på uriktige premisser.

- Jeg må si at jeg er nokså irritert og provosert, Martinsen-utvalget som idrettstyret satte ned for å vurdere om disse søknadene var gode nok, konkluderte med at Tromsø-OL ikke besto. Trondheim og Oslo besto og det er klart at da blir det mye dyrere med Trømsø enn de hadde lagt inn i søknaden.

Kritiserer idrettstyret

- Når det forrige idrettstyret får en rapport fra Martinsen-utvalget, som sier at Tromsø ikke er kvalifisert, så syns jeg det er oppsiktsvekkende at de ikke hørte på det, sier Sandvik.

Sandvik mener det daværende idrettstyret tok feil valg, og at de har latt seg føre bak lyset.

- Jeg reagerer også på at Petter Rønningen sier at de bevisst har underbudsjettert for å vinne en konkurranse.

- Jeg syns de er provoserende at man jukser i en konkurranse med bevisst å underbudsjettere.

Svakheter i transport

Tidsplanen for byggingen av anleggene synes å være robust, skrives det i rapporten. Det er imidlertid svakheter når det gjelder innkvarteringen og transport samt etterbruken.

Til stede var flere ledere for idretts-Norge, deriblant en spent idrettspresident Tove Paule og selvfølgelig kulturminister Trond Giske.

Miljø mangler konkrete tiltak

Miljømålsettingen får også gjennomgå. Den er svært ambisiøs, men underbygges ikke av konkrete målsettinger og tiltak, står det i den 66 siders rapporten.

Den summen vil bli atskillig høyere dersom idretten forholder seg til tallene fra dagens OL-rapport.

Økning også til anlegg

Et stridsspørsmål har vært kostnadene til anlegg. Tallene fra rapporten viser at tallene stiger også her. Prisen er nå på 3,8 milliarder kroner - en økning på hele 1,3 milliarder i forhold til Tromsø 2018 egne tall.

Idrettspresident Tove Paule har uttalt at 650 millioner kroner er en absolutt maksgrense for hva idretten selv kan være med på.