NRK Meny
Normal

Protesterer mot å korte ned rypejakta

Miljødirektoratet forslår å avslutte rypejakta tidligere enn i dag. Det faller ikke faller i god jord hos jegerne.

Fjellrype på stein

I dag er jakttida på lirype og fjellrype fra 10. september til februar/mars. I forslaget som Miljødirektoratet la ut på høring i mai, foreslår de å avslutte jakta 23. desember.

Foto: Sindre Skrede / NRK

Det er vinterjakta Miljødirektoratet vil kutte ut, og bakgrunnen er sterk nedgang av bestanden de siste år, så stor at rypa havnet på rødlista i fjor, i kategorien "nær truet".

Fagsjef Siri Parmann i Norges jeger- og fiskerforbund mener direktoratet viser liten tillit til jegerne og de som har jaktrettigheter.

– Vi mener at jegerne og rettighetshaverne har vist at vi kan drive en god kunnskapsbasert forvaltning. Vi er enige alle sammen om at vi skal ha rype i et langsiktig perspektiv, og rettighetshaverne bruker virkemiddel som de har i form av regulering. Jegerne er også interesserte i å vise måtehold. Vi mener at det nærmest er mistillit til at dette systemet fungerer når Miljødirektoratet går inn for å innskrenke jakttida, sier Parmann.

Ryper i ”Hestkjølen” i Nordli

Tellinger av rype viser svært lav bestand. Det er så lite fugl at den kan havne på den såkalte rødlisten om ikke jakta reguleres.

Foto: Knut Andersen

Ferdig til jul

I dag er jakttida på lirype og fjellrype fra 10. september til februar/mars. I forslaget som Miljødirektoratet la ut på høring i mai, foreslår de å avslutte jakta 23. desember, og viser til at det har vært nedgang i bestanden i løpet av de tre siste rypegenerasjonene på mer enn 30 prosent.

Norges Fjellstyresamband var blant organisasjonene som på møtet talte for å ha jakttidene som i dag. Rådgiver Torgeir Lande mener det handler like mye om å bevare en kultur og å komme seg ut i naturen som selve rypejakta.

– For oss er det veldig viktig å ha et tilbud til alle rypejegere i Norge. Det er viktig at folk kommer seg ut, vi bruker å si at fjellstyrene er Norges største helseforetak, sier Lande, og legger til:

– Det er viktig at vi har levende bygder, og at snarefangsttradisjonen kan holdes i hevd. Uttaket av rype på snarefangst er veldig liten, men det er viktig å holde den levende, sier han.

Erik Lund

Seniorrådgiver Erik Lund fra Miljødirektoratet forteller at vedtaket blir fattet før jul.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Skal gjøre vedtaket før jul

Med på møtet i dag var også Norges Skogeierforbund, Statskog og Finnmarkseiendommen, som alle ut fra ulike innfallsvinkler vil holde på jakttidene. Miljødirektoratet skal nå ta endelig stilling til jakttidene før jul, sier Erik Lund, seniorrådgiver ved viltseksjonen i Miljødirektoratet. Og i utgangspunktet har de altså foreslått innskrenking av jakta, på bakgrunn bestandsnedgangen de siste år.

– Vi har sendt ut forslaget om forkorting av rypejakt-tida som følge av at artsdatabanken vurderte rypa til å havne på rødlista nå for ett års tid siden. Vi syntes det var en naturlig oppfølging av dette å sende et forslag om nedkorting av jakta ut på høring, sier Erik Lund i Miljødirektoratet.