Professor: – Dårlig norsk blir mer vanlig i store selskaper

Findus' reklamekampanje som skal få oss til å spise mer grønnsaker fra frysedisken fører til vranglære, mener professor.

Findus reklamerer for "fryste" grønnsaker

I den nye kampanjen for frosne grønnsaker, bruker Findus dårlig norsk. Det er en økende trend, sier språkprofessor.

Foto: Henriette Louise Krogness / NRK

Det er ikke innholdet i posene med erter, brekkbønner eller andre grønnsaker han stusser over.

Måten maten blir beskrevet på, får det til å skurre i språkfølelsen hos professor Tor Anders Åfarli ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU.

Frosne vs. fryste

Han reagerer på at Findus reklamerer for fryste grønnsaker. For grønnsakene skal nemlig ikke først og fremst være fryste, men frosne.

– Adjektivet frossen beskriver tilstanden til grønnsaken. Ved å bruke «fryste» betegnes en dynamisk handling. Selv om det ikke er direkte feil å bruke «fryste» , er det unaturlig og uheldig å bruke det her fordi man da fokuserer på beskrivelse av handlingen, å fryse grønnsakene, i stedet for tilstanden, sier Åfarli til NRK.

Han synes måten plakatene henvender seg til forbrukerne er unaturlig.

– Det man ønsker å formidle til kunden, er tilstanden til varen man ønsker å selge. I dette tilfellet er det altså frosne grønnsaker og ikke ferske, sier Åfarli.

Statoil-blemme

Atle Farmen

Administrerende direktør i Findus Norge, Atle Farmen, sier til NRK at de ønsker å ha godt språk i sine reklamekampanjer.

Foto: FINDUS

Tidligere i november var det Statoil som fikk kritikk etter å ha brukt dårlig norsk på sin reklamekampanje for et nytt bensinprodukt. Bedriften måtte bruke flere millioner kroner på å rette opp feilen.

Språkprofessoren ved NTNU er ikke overrasket over at det dukker opp formuleringer i reklamekampanjene som kolliderer med folks oppfatning av hva som er «god norsk».

– Dette føyer seg inn i en allmenn trend der mange tunge aktører bruker dårlig norsk. Folk tar det til seg, og etter hvert begynner de å bruke språket feil, sier Tor Anders Åfarli.

Håper budskapet når frem

Administrerende direktør hos Findus Norge AS, Atle Farmen, medgir at reklamekampanjen kunne vært løst på en annen måte.

– Professoren har nok rett i at det kunne ha stått «frosne» i stedet for «fryste». Her har det nok kommet et forslag som har gått igjennom. Vi ønsker jo å være språkmessig korrekt. Vi får håpe at budskapet går inn likevel. Målet vårt er at flere skal spise mer grønnsaker, sier Farmen til NRK.