Professor raser mot vindkraft

Satsingen på vindkraft er feilslått, mener pensjonert NTNU-professor. Odd Andersen. Han mener gass er fremtidens energikilde. Reaksjonene lar ikke vente på seg.

Vindmøller Bessakerfjellet

Utspillet mot vindkraft møter kraftig motbør fra fagfolk og politikere.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

– Vindmøller er veldig ineffektive når det gjelder produksjon. De er store, og produserer veldig lite, og det ødelegger naturen mye mer enn for eksempel vannkraft gjør, sier pensjonert NTNU-professor, Odd Andersen, til NRK.

Odd W Andersen

NTNU-professor Odd W. Andersen.

Foto: NTNU

Nå tar han et oppgjør med norsk energipolitikk, og kaster inn et nytt ord inn i den betente debatten.

– Jeg har begynt å kalle vindmøller for monstervifter, sier han.

Møter motstand

Frede Hvelplund er professor ved institutt for samfunnsutvikling ved universitetet i Aalborg, og synes at diskusjonen er viktig, men er uenig i Andersens synspunkter.

– Jeg er ikke enig i at vindmøller produserer for lite energi. Én vindmølle på to megawatt kan forsyne mellom 1000-1500 danske husholdninger med strøm, sier han.

Stortingspolitiker Øyvind Håbrekke i Kristelig Folkeparti (KrF) lar seg også hisse opp over Andersens utspill.

Øyvind Håbrekke

Øyvind Håbrekke (KrF) er uenig med Andersen.

Foto: Jørgen Pettersen / NRK

– Hvis han mener at vindkraft er miljøfiendtlig i forhold til vannkraft tar han fullstendig feil, sier Håbrekke.

Håbrekke innser at vindkraft alene ikke kan forsyne Norge med strøm.

– Men vi har vannkrafta og gode muligheter for bioenergi. Andersen har tydeligvis veldig lite begrep om bærekraftig utvikling. Å betale i dyre dommer for vindkraft nå er bare en investering for fremtiden, sier han.


Les også: – Vindkraft er lite konfliktfylt

Lokal kamp mot vindkraft

I øyeblikket pågår det en opprivende strid i Flatanger i Nord-Trøndelag om det skal bygges 65 vindmøller på Sørmarkfjellet. Lignende debatter ser vi flere steder på Fosen-halvøya, hvor det planlegges vindparker.

Andersen mener det er gasskraft som er fremtiden.

– Det kan også gjøre at de kontroversielle kraftlinjene på Vestlandet blir overflødige.

– Må kvitte oss med gass

Hvelplund synes det er merkelig at Andersen trekker frem gasskraft som et alternativ til vindkraft.

– Isen på Grønland smelter mye fortere enn man hadde trodd. Det er på tide vi begynner å ta klimautfordringene alvorlig, sier han.

Danmark har et mål om å redusere CO2-utslipp fra rundt 10 tonn til 1-2 tonn per innbygger på 30-40 år, ifølge Hvelplund.

– Hvis vi skal vi få til dette må vi kvitte oss helt med olje, kull og gass, og heller satse på miljøvennlige energikilder, som blant annet vindkraft, sier han.

Les også: I fyr og flamme mot vindkraft

Vil gi lokale mer innflytelse

Hvelplund har forståelse for at det kan bli misnøye i lokalbefolkningen når store vindmølleparker etableres. Særlig hvis de ikke får være med på beslutningsprosessen, og ikke blir medeiere av prosjektet.

– Selvfølgelig innebærer vindkraft inngrep i naturen, og derfor er det viktig at lokale blir involvert i prosessen og får mer innflytelse på den konkrete lokalisering. Dette er en stor utfordring, men hvis du sammenligner med olje, kull og gass vil det innebære større problemer for naturen på lengre sikt, sier Hvelplund.

Han minner også om at oljen ikke varer evig.

– Norge har et utrolig stort potensiale for vindkraft, med store landområder og vannkraft. Det er lurt å utvikle vindkraft med tanke på de kommende generasjoner

Les også: Vil ha nasjonalplan for vindkraft