Produksjonsstopp på Draugen

Petroleumstilsynet har innført umiddelbar produksjonsstans på Draugen-plattformen utenfor Midt-Norge.

Årsaken er mangler med de såkalte "fritt fall livbåtene", som skal tåle et fall på 30 meter når de møter sjøen.

Produksjonen ved Snorre A-plattformen i Nordsjøen er også stanset av samme grunn.

Heidrun produserer

Livbåtene på Heidrun-plattformen er av den typen som det er avdekket svakheter ved. Men operatøren Statoil fikk torsdag ettermiddag beskjed om at produksjonen ved plattformen kan fortsette.

Det opplyser Jone Stangeland, informasjonssjef for norsk sokkel i Statoil til NRK.

Redusert bemanning

Det er Oljeindustriens Landsforening (OLF) som har avdekket svakheter i en livbåttype fra Umoe-Schat-Harding. I alt finnes det 39 slike livbåter fordelt på åtte installasjoner på norsk sokkel.

Bemanningen på Heidrun reduseres kraftig, samtidig som man øker beredskapen for de som er igjen på plattformen.

OLF har antydet at det vil gå halvannen måned til de 39 livbåtene er oppgradert.

Livbåt, Heidrun
Foto: Knut Reitan / NRK