Prisen på flytting av brannstasjonen gikk fra 8 til 20 millioner

Kommunestyret på Frøya vedtok i dag å bruke 3,6 millioner kroner på å endre fasaden på den nye brannstasjonen som bygges på Siholmen. Prisen på flytting av bygget ville ha kostet over 20 millioner kroner.

Kommunestyremøte

Kommunestyret på Frøya har vedtatt at den nye brannstasjonen blir stående. Nå skal fasaden endres.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Byggingen av den nye brannstasjonen på Frøya har skapt store reaksjoner på øya fordi mange mener den er skjemmende og ikke passer inn i det maritime miljøet.

I dag ble det vedtatt at brannstasjonen blir stående, men at fasaden skal endres. Dette vil koste 3,6 millioner. Vedtaket ble gjort mot to stemmer.

Økte kostnadene med 12 millioner

Beate Sandvik Meland

Rådmann i Frøya kommune, Beate Sandvik Meland, forteller at det har vært en utfordrende prosess.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Alternativet om å flytte brannstasjonen ble anslått til å koste 8 millioner kroner, under dagens kommunestyremøte ble prisen for flytting økt til 20–30 millioner kroner.

– Det har med anskaffelsen å gjøre. Det er kanskje litt vanskelig å forstå, men når man skal gjøre en vesentlig endring som flytting er, så kommer man innenfor lov om offentlig anskaffelser og det utløser en del kostnader, sier rådmann i Frøya kommune, Beate Sandvik Meland, til NRK.

– Det er et langt sprang fra 8 til 20 millioner?

– Det er et langt sprang, og vi vet ikke prisen helt sikkert. Vi vet om de 8 millionene, og så vet vi hva det vil koste å lagre per måned, men sannsynligheten for at prisen blir høyere er der.

– Gjenspeiler lav kompetanse

Ola Grønskag, representant for Venstre i kommunestyret på Frøya, var en av dem som stemte imot å la brannstasjonen bli liggende på Silholmen. Han mener at det er gjort en altfor dårlig jobb i planleggingen av ny brannstasjon.

– Jeg mener at det er begått en rekke feil i forhold til lovverket som man ikke har forholdt seg til. I det hele tatt så gjenspeiler det lav kompetanse i kommunen på en rekke områder. Det gjelder lovforståelse, det gjelder kunnskap om estetikk i forbindelse med bygging av så store bygg, og i det hele tatt lav kompetanse på å planlegge, sier Grønskag.

Siholmen på Sistranda

Mange mener at den nye Brannstasjonen som bygges på Frøya er skjemmende og ikke passer inn i det maritime miljøet. Nå endres fasaden for 3,6 millioner kroner.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Angrer og beklager

Knut Arne Strømøy, representant for Senterpartiet i kommunestyret på Frøya beklager situasjonen kommunen nå har havnet i.

– Vi som politikere har ikke vært på banen og gjort jobben vår, og dette er konsekvensen av det, så vi må bare be om unnskyldning, sier han.

De siste dagene har det kommet fram at flere i kommunestyremøtet angrer på at de har vedtatt det første bygget, men innrømmer at de ikke innså hvordan det kom til å bli seende ut.

– Vi angrer i hvert fall på at vi ikke satt oss godt nok inn i det vi fikk. En ting er at vi må være med å se på hvor bygg skal stå, men vi må også være med på å se hvordan byggene utformes, sier Strømøy.

– Er resultatet til å leve med?

– Vi er nødt til å leve med det, om vi venner oss til det vil tiden vise.