NRK Meny
Normal

Presteprotest mot biskopen

13 prester i Nidaros bispedømme protesterer mot det de mener er et forbud mot å velsigne homofile og lesbiske par.

Bakgrunnen for protestene er et brev biskopen sendte til de ansatte i Nidaros etter at et lesbisk par inngikk partnerskap i Bakke kirke i Trondheim.

I brevet går det frem at lesbiske og homofile ikke skal inngå partnerskap og få velsignelse for dette i kirken, biskopen henviser partnerskap for homofile og lesbiske, til byfogd og sorenskriver.

Gir sterke føringer

En av de 13 prestene, Knut Hermstad, mener dette er på grensen til et diktat.

- Dette oppfattes nok som et påbud til prester og kirkelig ansatte om at man skal vente med å sette i gang et arbeid med eksempelvis liturgiske uttrykk når det gjelder velsignelse av lesbiske og homofile til Kirkemøtet har behandlet saken, sier Knut Hermstad.

Han mener brevet vil gi føringer for hva som blir praksis på området.

Vektlegger menneskelige hensyn 

I brevet fra biskopen til prester, proster og kapellaner i Nidaros heter det videre: - Mitt anliggende nå er å understreke lojalitet til de vedtak Kirkemøtet har fattet og bestemmelser som ellers gjelder.

Men de 13 prestene mener at hensynet til de homofile og lesbiske bør komme foran formelle hensyn til tjenesteordning og regelverk.

- Vi er først og fremst opptatt av de etiske og menneskelige sidene ved denne saken, vi ønsker å legge vekt på at lesbiske og homofile har vært utsatt for store belastninger og motstand fra mange hold gjennom veldig lang tid. Der bærer også kirken sitt ansvar og vi er opptatt av at man nå fører en samtale om dette som er inkluderende og ikke bidrar til at homofile og lesbiske igjen føler seg støtt ut, sier prest Knut Hermstad.