Posten vil gi full bio-gass

Posten vurderer å kjøpe flere varebiler som går på biogass, men kan bli stoppet grunnet få fyllestasjoner for det CO₂-frie drivstoffet.

Ander Stenseth, seniorrådgiver Posten Midt-Norge

POSTEN VIL KJØPE FLERE KLIMABILER: En av 70 elbiler i Trondheim. Nå vurderer Posten å kjøpe nye varebiler som går på biogass, men trenger fyllestasjoner. Seniorrådgiver Ander Stenseth ser på fyllestasjonen for biogass som Nettbuss bruker på Sorgenfri i Trondheim.

Foto: Stein Roar Leite/NRK

I dag er det bare vel ti fyllestasjoner for biogass i Norge.

Nå krever miljøorganisasjonen Zero offentlig støtte for å bygge flere stasjoner der det er mulig å få biogass på bilen.

Vil kjøpe flere klimabiler

Denne uka startet bygging av det som skal bli Nord-Europas største biogassfabrikk på Skogn. Neste år leveres den første flytende biogassen, et drivstoff som er fritt for CO₂.

Dette gjør at Posten vurderer å kjøpe nye varebiler som går på biogass i Trondheim.

– Nå blir det forhåpentligvis en fast leveranse av biogass og fylleanlegg som er åpen for alle, sier seniorrådgiver Anders Stenseth i Posten i Midt-Norge.

– Det er viktigst å få biogass på store lastebiler. De kjører ofte langt. Da må vi ha fyllesteder også ut i distriktene, sier han.

Kåre Gunnar Fløystad

MENER ENOVA MÅ TA ANSVAR: Fagansvarlig i Zero, Kåre Gunnar Fløystad, mener det er bra at det produseres mer biogass drivstoff i Norge. Nå vil han ha flere fyllestasjoner for det CO₂ frie drivstoffet.

Foto: Zero

Krav om støtte til fyllestasjoner

Miljøorganisasjonen Zero mener det er nødvendig med støtte fra Enova for å få bygd flere fyllestasjoner for biogass.

– Jeg håper Enova tar en ny runde på dette. Det er bare et halvt år siden de fikk transportansvaret for utslippene etter Transnova. Enova kan ikke bare slutte å støtte det som det er meningen at de skal drive med. Skal vi få ned klimautslippene fra transport må Enova være med å tilrettelegge for dette, sier fagansvarlig i Zero, Kåre Gunnar Fløystad.

Han sier flere av de ti fyllestasjonene for biogass i Norge i dag har fått støtte fra Trasnova.

Petter Hersleth

VIL HA KLIMAVENNLIG DRIVSTOFF: Enova har gitt 400 millioner til ny produksjon av biogass i Norge, men har ikke noe støtteprogram for å få flere steder der biogass kan fylles på tanken på bilene, sier fagansvarlig for transport, Petter Hersleth.

Foto: ENOVA

Støtter nytt klimavennlig drivstoff

Enova har siden 2009 gitt 400 millioner kroner i investeringsstøtte til ny produksjon av biogass. Den nye fabrikken på Skogn har fått 82 millioner. Men Enova gir ingen støtte til fyllestasjoner.

– Vi mener at produksjon av biogass er flaskehalsen i Norge i dag. Vi har ikke et eget støtteprogram for distribusjon av biogass som gir tilskudd til fyllestasjoner, sier Petter Hersleth, markedssjef for transport, fjernvarme og anlegg i Enova.

Posten vil bidra til grønt skifte

En tredjedel av klimautslippene i Norge kommer fra transportsektoren.

– Posten har høye mål og vil bidra til å redusere CO₂ utslippene. Vi har snart 1000 elkjøretøy og har nesten 100 biogasskjøretøy, de fleste i Oslo. Vi er ivrige og vil bidra til et grønt skifte. Da må det være økonomisk bærekraftig og det må bli fyllestasjoner for biogass, sier seniorrådgiver Anders Stenseth i Posten i Midt- Norge.

Fyllestasjon for biogass i Trondheim

ØNSKER FLERE FYLLESTASJONER SOM DETTE: Miljøorganisasjonen Zero og Posten ønsker langt flere fyllestasjoner for at det skal bli enklere å fylle biogass på tanken. Denne stasjonen brukes av gassbussene som bruker biogass i Trondheim.

Foto: Stein Roar Leite/NRK