Posten hedrer Harald Sohlberg

Posten utgir i morgen to nye frimerker med motiver fra Røros. Utgivelsen markerer at det er 150 år siden maleren Harald Sohlberg ble født. Solhberg regnes blant de nyromatiske kunstnerne, og er en av våre mest kjente malere.