Populært å følge sauene via GPS

Det blir stadig mer populært å utstyre sauer med radiobjeller. Utstyret kan gi færre tap til rovdyr og varsle rovdyrtap, mener forskere.

radiobjelle

Sau med radiobjeller er blitt et stadig mer vanlig syn rundt om i landet.

Foto: Anne Sigrid Haugset, Trøndelag Forskning og Utvikling

Anne Sigrid Haugset

Anne Sigrid Haugset har forsket på bruken av radiobjeller på sau.

Foto: Trøndelag Forskning og Utvikling

I år slippes 3800 nordtrønderske sau av gårde på beite, utstyrt med såkalte radiobjeller rundt halsen.

Bjellene sender signaler til bøndenes datamaskiner hjemme på gården. På den måten kan man følge dyrenes bevegelser gjennom hele beitesesongen.

Holder oversikten

– Det er en veldig fin måte å ha oversikt over saueflokken på, men for at du daglig skal kunne følge med, må det være mobildekning i området, sier forsker Anne Sigrid Haugset hos Trøndelag Forskning og Utvikling .

Forskerne har i to år fulgt forsøkene med radiobjeller på sau.

– Det gir en bedre oversikt over hvor dyrene er til enhver tid, og det kan redusere tapene. Dessuten får du beskjed når sauene dør. Dermed er det enklere å dokumentere dødsårsaken, forteller Kristian Wibe hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Staten bruker penger

I Nord-Trøndelag finansierer fylkesmannen innkjøpet av bjellene. I år bruker staten 1,2 millioner kroner på prosjektet i dette fylket. Nordtrønderske sauebønder er dermed de største brukerne av slike bjeller i Norge.

– Hver bjelle koster rundt 1750 kroner, og vi leier dem ut til sauebøndene via Nord-Trøndelag Radiobjellelag, forteller Wibe.

I år er det 800 flere nordtrønderske sauer med radiobjeller enn i fjor.

– Det blir stadig mer populært, og særlig sauebøndene i Verran og i Meråker er ivrige brukere, sier Wibe.

Trøndelag Forskning og Utvikling har altså forsket på dette, og mener det har flere fordeler.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Radiobjelle

Stadig flere sauer utstyres med radiobjeller rundt halsen når de beiter.

Foto: Privat

20.000 bjeller

– Ved hjelp av radiobjellene blir det færre tap til rovdyr, dyrene slipper å lide så mye ved angrep, og bonden har bedre oversikt over saueflokken sin, opplyser Haugset.

I 2011 ble det brukt nesten 20.000 radiobjeller på voksne sau rundt om i hele Norge.

– Over halvparten av brukerne er godt eller svært godt fornøyd med bjellene. Men det koster mye penger, og få bønder har råd til å feste bjeller på alle sauene sine, sier Anne Sigrid Haugset.

Radiobjellene er i tillegg utstyrt med dødsalarmer som gir beskjed om dyret blir liggende i ro over unaturlig lang tid.

Varsler angrep

Forskerne mener at radiobjellene også kan være med på å varsle rovdyrangrep.

– Mange sauebønder som har litt erfaring med bjellene, mener de kan registrere uro i flokken som skyldes angrep fra rovdyr. Da kan bøndene raskt gripe inn, forteller Kristian Wibe hos Fylkesmannen.

Det er også gjort forsøk med sendere på lam, men mange av de små senderne har falt av.

– Kvaliteten på dette utstyret har vært for dårlig, men vi håper dette kan bli bedre etter hvert, sier Wibe.

I år skal 150 lam i Nord-Trøndelag utstyres med sendere.